Det nya utkastet till avfallslag är förknippat med risker. Kommunförbundet oroar sig särskilt över byråkratin i det förfarande som föreslås i avfallslagen. Om det förverkligas ökar företagarnas och kommunernas förpliktelser och försvårar tillgången till tjänster inom avfallshanteringen.

När det finns ett bristande utbud av tjänster inom den avfallshantering som sköts på marknadsvillkor är kommunerna skyldiga att tillhandahålla avfallshantering i andra hand för aktörer i näringslivet. Miljöministeriet utvecklar som bäst en elektronisk dataplattform, en s.k. marknadsplats för avfall och biprodukter, där man kan söka och erbjuda avfallshanteringstjänster samt påvisa brister i utbudet av tjänster. Lagenär planerad att träda i kraft redan 1.9.2019.

I bästa fall kommer utvecklingen och en aktiv användning av dataplattformen att skapa utmärkta möjligheter för den cirkulära ekonomin. Kommunförbundet anser att målet bäst uppfylls genom att man bygger upp en mötesplats för företagen som är lockande och fungerar på frivillig basis. Plattformen kan användas av professionella inom avfallshanteringen, näringslivet och industrin när de söker en plats för avfallshantering eller är i behov av nya innovationer för hantering av stora avfallsströmmar.

Förändringar i arbetssätten kräver ingen lagstiftning

– Att skapa en öppen marknadsplats för avfall och biprodukter förutsätter inte några ändringar i avfallslagen, men om man vill förplikta företagen att använda marknadsplatsen måste det bestämmas genom lag. En väluppbyggd plattform med enkel administration kan göra det möjligt att påvisa vilka brister det finns i utbudet av avfallshanteringstjänster i andra hand. Det är ändå fråga om en helt ny skyldighet för företagen och vi har ingen erfarenhet av hur den fungerar, säger Tuulia Innala, sakkunnig i utveckling av kommunalteknik på Kommunförbundet.

Enligt Kommunförbundet bör plattformen och lagstiftningen kring den utvecklas stegvis. I det första skedet bör man fokusera på de avfallshanteringstjänster där det vanligen finns ett bristande utbud på den privata sidan, på stora avfallspartier av betydande värde samt professionella aktörer inom avfallsbranschen och andra betydande aktörer inom näringslivet. Små företag och små avfallsstationers tjänster bör undantas från skyldigheten att använda dataplattformen.

Kommunförbundets utlåtande om utkastet till avfallslag i sin helhet (på finska)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *