– Vi lyckades! Vi åstadkom en detaljplaneändring i rekordfart. Det finns inga besvär och planen är godkänd. Jag kan därför nu bekräfta att LNG-terminalen kan komma till Ingå, säger kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP) på onsdagen.

I oktober blev det klart att den terminal för flytande naturgas (LNG) som Finland och Estland tillsammans kommer att hyra föreslås placeras i Ingå och inte i Paldiski som ligger före i hamnarbetet.

Den estniska infrastrukturministern Riina Sikkut sade då enligt HBL att terminalen i Ingå ”bör vara klar i mitten av december och då ska även det första LNG-fartyget anlända. Hon räknar med gas i ledningarna från och med nyår”.

Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (bilden nedan), hur förbereder ni er i Ingå, december kommer ganska snart – är ni redo?

– Ja, vi i Ingå har rott i land vår största andel i hela processen den här veckan och är redo. Det krävdes en detaljplaneändring som vi gjorde i rekordfart och som nu vunnit laga kraft i och med att ingen har lämnat in besvär i förvaltningsdomstolen.

– Nu ska det hända något radikalt för att planerna i det här skedet går i stöpet. Vi har haft extra fullmäktige- och styrelsemöten för att hinna med i målsättningen mitten av december och håller tidtabellen. Nu har kommunen skött sin andel och om inget oförutsätt händer så är nästa steg att Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fattar sitt beslut och ingen lämnar in besvär. 

Det var alltså estniska Sikkut som gick ut med nyheten i det estniska rundradiobolaget ERR, inte näringsminister Mika Lintilä (C) eller Ingå. Hur går kommunikationen till, har Ingå till exempel rätt att kommunicera om processer med LNG-terminalen?

– Beskedet som kom via estniska medier har vi egentligen inte med att göra. Vi har samma info som medierna. Vi har nog haft en bra och tät kontakt speciellt med Gasgrid Finland  som är huvudaktör men det är Gasgrid som är i kontakt med myndigheterna.

– Att infon som släpps är sparsam är förståeligt med tanke på att energipolitiken i dagens läge tyvärr är en säkerhetsfråga.

LNG-boomen har fått kritik i USA och i juni sa du att du tycker projektet är spännande men vill föra fram att du tillsvidare har obesvarade frågor om miljön, säkerheten och resurserna. Har det här ändrat?

– Under processens gång har vi fått mer kött på benen. Mest fundersam har jag varit om hur ljudet kommer att påverka närmiljön men de här frågorna har vi fått ganska bra svar på. Tanken är att fartyget ska vara där tillfälligt och vi kommer hela tiden att mäta och observera hur närmiljön påverkas.

– Världen förändrades den 24 februari när Ryssland anföll Ukraina och nu har Ingå en potential att kunna bli ett nytt energikluster. Vi har ju till exempel djuphamnen, närheten till Helsingfors och Fingrids elnät.

Tidigare i somras sade du att trycket på Ingå är stort i och med att nationella intressen står på spel. Hur känns det nu, mindre än två månader före LNG-fartyget ska docka?

– Det känns på det sättet bra att vi har fått planen godkänd men vi har nog varit oroliga, eftersom tidtabellen var ytterst stram och intresset är på en hög nivå nationellt.

– Vi har närmast varit nervösa för detaljplaneändringen, det har funnits små risker av teknisk natur så jag är jätteglad att våra tjänstemän varit så effektiva. Och så är jag tacksam för att invånarna aktivt har varit i kontakt och frågat oss. Det är viktigt med en dialog med samhället.

– Jag är nöjd i det här skedet och stolt att vi som liten kommun har lyckats i vår andel.

I juni skrev Kommuntorget om att LNG-terminalen är ett kap för Ingå som långt bereddes bakom kulisserna. Läs artikeln här.