Den flytande LNG-terminalen i Ingå är ett kap för kommunen som långt bereddes bakom kulisserna, berättar kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP). Han hoppas på betydande ekonomisk aktivitet.

Henrik Wickström, du har lobbat flitigt för att Ingå skulle få LNG-terminalen. Det har visst gått undan?

– Ja, definitivt. Allt har gått mycket snabbt. Den första nyheten om att ett sådant här stort LNG-fartyg ska placeras någonstans i södra Finland kom på en pressträff i februari.  Då tänkte jag faktiskt direkt att det här skulle passa djuphamnen i Ingå väldigt bra.

Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP) säger att kommunens trumfkort var Fortums djuphamn i Joddböle med ett farledsdjup på 13 meter och närheten till gasröret Balticconnector mellan Ingå och Paldiski i Estland. (Foto: SFP)

– Så jag kontaktade VD:n för hamnbolaget Thomas Bergman och diskuterade ärendet med kommundirektör Robert Nyman. Ännu samma dag var jag i kontakt med en specialmedarbetare jag känner vid näringsminister Mika Lintiläs stab.  Jag har egentligen bara varit i kontakt med staten i två repriser, redan säkerhetsaspekterna gör att mycket av beredningen har skett i kulisserna och inte i offentligheten. Vi har inte heller ännu varit i direktkontakt med esterna, som är med om projektet.

Vilken var rollfördelningen i kommunen under LNG-beredningen?

 – I det här fallet, precis som alltid, tar jag de politiska besluten och tjänstemännen de operativa besluten. Det fördes några enstaka diskussioner på tjänstemannanivå med ministerierepresentanter, och det var en bra fungerande helhet.

Du måste vara lättad och glad nu?

Processen har varit väldigt kort. Nu i inledningsfasen står vi inför en del administration som vi hoppas klara av snabbt. Vi är medvetna om att trycket på oss är enormt i och med att nationella intressen står på spel. 

– Jag tycker naturligtvis att projektet är spännande men vill föra fram att också jag själv tills vidare har obesvarade frågor om miljön, säkerheten och resurserna.  

Flytande naturgas (LNG) är naturgas som kylts ned till flytande form för transport eller förvaring.

– Jag hoppas förstås att fler aktörer blir intresserade av Ingås ypperliga hamnområde. Världen har förändrats mycket och snabbt som en följd av det fruktansvärda kriget i Ukraina och nu behövs det nya platser där stora energiomställningar är möjlig. 

”Vi är medvetna om att trycket på oss är enormt i och med att nationella intressen står på spel.”

Beskedet är ett kap för kommunen – eller hur skulle du beskriva det?

– Det här är en viktig och bra sak speciellt med tanke på att Ingå hamn blir en del av EU:s trafiknätverk TEN-T med betydelsefulla hamnar. De utvalda hamnarna ska ha en fullt utbyggd infrastruktur som det satsas på. 

– Med LNG-verksamheten kommer andra aktörers intresse att öka betydligt, vilket kan leda till fler arbetsplatser för kommunen.  Ägaren Fortum utvecklar Joddböleområdet snabbt med framtida planer på högteknologisk industri och avancerad logistik. Vi hoppas ju att stickspåret från Kustbanan blir verklighet och kan minska behovet av transport på gummihjul. 

Hur har ni hört Ingåborna i frågan?

– Viktigt är att kommunicera med invånarna och sommargästerna under hela processens gång, förklara vad allt det här innebär. Vi hoppas att Ingåbornas vardag inte påverkas och att de ska kunna leva lugnt samtidigt som Ingå får mer synlighet, något vi behöver. Det är synd att vi inte kan ge alla svar nu från kommunens sida eftersom det är en helt ny sak för oss, som det skulle vara för vilken finländsk kommun som helst. Själv vill jag också veta mer om trygghets- och miljöaspekten. Vad betyder det att ha ett fartyg på området som står stilla hela tiden?

– Nu försöker vi göra det viktigaste för Finland, alltså bli av med rysk gas. Det här är ett gemensamt mål för hela Europa. 

För två månader sedan tillkännagav regeringen att Gasgrid har för avsikt att hyra en flytande LNG-terminal. Det statsägda Gasgrid upprätthåller gasnätet i Finland. Ingen rysk naturgas levereras till Finland sedan den 21 maj. (Foto: Ingå stad)

Har du fått mycket förfrågningar?

– Det har nog kommit en del. Majoriteten har upplevt att det är en fin sak att hamnen äntligen får mer verksamhet. Den har ju alltid haft en så stor betydelse för Ingå. Man upplever att LNG-fartyget och aktiviteten kring den blir ett komplement till Balticconnector-röret.

– Både vi beslutsfattare och invånarna vill ju utreda säkerhetsaspekten vidare. Hur säker kommer anläggningen att vara och vad medför den i det långa loppet? Kommer den att föra mycket ljud? Hur är det med det som kallas ljusföroreningar? Frågorna är ännu många och vi försöker hitta svar på dem så snabbt och så gott det går.  Under tidigare miljökonsekvensbedömningar har det kommit fram en del frågor gällande till exempel vårt reningsverk som finns relativt nära området – vad händer där med LNG-projektet?

Hur många arbetstillfällen tror du de kan medföra?

– De här nyheterna kom ju först förra veckan och först igår hade våra tjänsteinnehavare diskussioner med de ansvariga aktörerna. Så nu hamnade ju kommunen in i en snabb process. I det här skedet kan jag bara säga att vi hoppas att den här terminalen under konstruktionen skapar en betydande ekonomisk aktivitet.

Vilka råd kan du ge åt andra kommuner som kanske plötsligt får möjlighet att ro hem stora projekt?

– Det att vara snabb och svara på frågor rakt på sak. Man måste också vara en saklig och trovärdig arbetspartner. Företagarna i Finland valde nyss Ingå till den mest företagarvänliga kommunen i sin storleksklass i Nyland. Jag tror själv att det beror på att vi har en positiv anda i kommunen mellan beslutsfattarna som göra att vi snabbt kan diskutera och besluta. 

– Mitt tips är kanske också att trots att kommunen kanske är liten ska man våga vara i direktkontakt med staten och de stora aktörerna. 

Läs mera:  Åtgärder för 850 miljoner ska minska på Finlands beroende av rysk energi: Flytande LNG-terminal en del av lösningen