Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen anser att Finland behöver ett infrastrukturprogram som spänner över flera valperioder i likhet med de övriga nordiska länderna.

– I ett land med njugga resurser borde man gemensamt kunna måla upp en helhetsbild av hur trafiknätet ska stödja tillgängligheten, utvecklingen och den ekonomiska tillväxten i olika områden och samtidigt i hela landet.

Koskinen föreslår att riksdagen fattar beslut om ett infrastrukturprogram på tolv år och att programmet ska preciseras under varje regeringsperiod.

– Ett infrastrukturprogram som omspänner flera regeringsperioder skulle stödja en mer långsiktig planering av markanvändningen i kommunerna. Samtidigt skulle det göra näringslivets verksamhetsmiljö mera förutsägbar och stödja den ekonomiska tillväxten, påpekar Koskinen.

Jari Koskinen framhåller att också avtalen om markanvändning, boende och trafik för de största stadsregionerna behöver ett längre framtidsperspektiv.

– Målen och åtgärderna kunde i fortsättningen kopplas till det långsiktiga infrastrukturprogrammet, om programmet kommer till stånd. Det skulle främja den strategiska planeringen av markanvändningen och programmeringen av bostadsproduktionen och därmed också den ekonomiska tillväxten.

Koskinen påminner om att markanvändningen och bostadspolitiken i tillväxtcentrumen och kopplingen mellan dem har hög prioritet med tanke på den ekonomiska tillväxten och en fungerande arbetsmarknad.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *