Kommunförbundet deltar i klimatmötet i Paris den 3–4 december. Som expert i den finländska delegationen deltar Kommunförbundets miljöchef Miira Riipinen. Riipinen deltar i möten för kommuner och regioner. Målet är att förmedla kunskap och mål som gäller kommuner och regioner till dem som förhandlar.

Många representanter för Finlands kommuner är på väg till Paris där de deltar i möten och evenemang kring kommuner och regioner.

Helsingfors och Åbo presenterar sina egna klimatåtgärder i Paris.

Vid klimatmötet i Paris den 30 november–11 december är det meningen att man ska ingå ett världsomfattande klimatavtal där alla 196 länder förbinder sig till utsläppsminskningar efter år 2020. Målet är att begränsa uppvärmningen av atmosfären till högst två grader, en temperatur där kända klimatrisker ännu går att kontrollera.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *