Ett centralt element inom informationsförvaltningen, JHS-rekommendationerna, har länge funnits bara på finska. Både kommunerna och Kommunförbundet har länge hoppats att rekommendationerna översätts till svenska. Nu har arbetet med att översätta rekommendationerna startat.

Rekommendationerna för informationsförvaltning inom den offentliga förvaltningen, JHS-rekommendationerna, är utvecklade av staten och kommunerna i samarbete med målet att främja digitaliseringen och samanvändningen av register och information. Finansministeriet ombesörjer översättningsarbetet av rekommendationerna.

Färdiga översättningar:

Dessutom planeras JHS 190 Definiering och utveckling av nättjänster för den officiella förvaltningen.

På kommande:

  • JHS 189 Användarrättighet för öppen data (väntar på översättning av CC 4.0)
  • JHS 193 Unik identifierare för geografisk information

Mer på Kommunerna.net om översättningen av JHS-rekommendationerna (på finska)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *