Infartsparkeringarna ska vara till för dem som åker kollektivt. Om parkeringarna öppnar för alla, kommer de att fyllas av bilar där bilisterna inte åker kollektivt, befarar Kommunförbundet och städerna Helsingfors, Esbo och Tammerfors.

Infartsparkering är avsedd för dem som anlitar kollektivtrafik och behöver parkering för sin cykel eller bil under arbetsdagen. Syftet är att stödja hållbar transport och minska behovet av att använda egen bil.

Under beredningen av lagen om transportservice har Kommunikationsministeriet i sista stund lagt till ett moment som medför en skyldighet att tillhandahålla infartsparkering på samma villkor för alla användare av mobilitets- eller kombinationstjänster. I praktiken innebär detta att också de som inte fortsätter sin resa med den lokala kollektivtrafiken, skulle ha rätt att använda infartsparkeringen.

– Om lagförslaget går igenom äventyrar det infartsparkeringens syften och ambitionen att utveckla och utöka den kommunala infartsparkeringen. Lagstiftaren borde lita på kommunernas förmåga att tillhandahålla parkering på ett ändamålsenligt sätt, säger Johanna Vilkuna, trafiksakkunnig vid Kommunförbundet.

Esbo stads tekniska direktör Olli Isotalo säger att Esbo med hjälp av infartsparkeringarna lockar bilister att övergå till kollektivtrafik genom förmånliga priser och genom att reservera parkeringsplatser vid knutpunkterna för trafiken.

– Lagförslaget bidrar inte till att stödja en ökad användning av kollektivtrafik i tätt bebygga stadsområden. Om de bilister som lämnar bilen på infartsparkeringen vid de livliga spårtrafik- och metrostationerna i huvudstadsregionen inte har kollektivtrafikbiljett, fylls parkeringen av bilar där bilisterna inte anlitar kollektivtrafiken, säger Olli Isotalo.

Också Helsingfors stad motsätter sig den föreslagna ändringen som gäller infartsparkering i lagen om transportservice.

– Kommunerna i HRT-området har tillhandahållit infartsparkering för transportbehoven i regionen och svarat för kostnaderna. Om infartsparkeringarna öppnas för alla användare kan det ha oförutsägbara följder för dem som anlitar kollektivtrafiken, säger HST:s förvaltningsdirektör Yrjö Judström på Helsingfors stad.

Tammerfors stads planeringschef Ari Vandell anser att det med tanke på hela trafiksystemet är viktigt att staden själv får bedöma hur den använder infartsparkeringsplatserna i olika situationer.

– Det är inte vettigt varken för användarna eller trafiksystemet att infartsparkering tillhandahålls på samma villkor och till samma pris för alla användare av mobilitets- eller förmedlingstjänster, säger Vandell.

Kommunerna ansvarar för största delen av infartsparkeringsområdena. Bestämmelsen om infartsparkering har införts i lagförslaget utan att de aktörer som ansvarar för infartsparkeringen har hörts. Ingen konsekvensbedömning har heller gjorts i samband med förslaget.

Läs mera här

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *