Finland får sin första havsplan i nästa år. Målsättningen med planen är att våra havs- och kustområden ska användas hållbart och effektivt också i framtiden.

En havsplan innehåller en rad anvisningar för vilken typ av användning de olika havsmiljöerna lämpar sig för: fiske, vindkraft, rekreation, turism, sjöfart och så vidare.

– Planen är gjord på en mycket översiktlig nivå. Det gör att den är lätt att ta till sig, eftersom den inte är lika teknisk som planer i allmänhet, säger planläggningsdirektör Ann Holm vid Österbottens förbund.

Hur fungerar havsplanen i praktiken? Kom med på Kommunförbundets svenska webbinarium den 16 juni och lär dig mer!

Finlands första sammanhängande havsplan är resultatet av ett samarbete mellan landskapsförbunden längs den finländska kusten. Planerna som de facto är fyra till antalet omfattar havsmiljöerna i (1) Finska viken, (2) Södra delen av Bottenhavet, (3) Norra delen av Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken och (4) Åland.

Havsplanerna är vägledande för till exempel kommunernas och landskapsförbundens fysiska planering.

– Trots att havsplanen varken är styrande eller juridiskt bindande, tror jag att den kommer att vara till stor nytta. Via havsplanen påverkar vi den framtida användningen av våra havsområden, säger Ann Holm.

Ann Holm är planläggningsdirektör vid Österbottens förbund.

Hon har arbetat med planläggningsfrågor i 25 år, men aldrig förr med så omfattande planer och så många aktörer.

–  Samarbetet kring havsplanen har varit genuint och helt unikt, säger hon. 

Jan Ekebom, specialsakkunnig på Miljöministeriet, betecknar processen med att jobba fram havsplanen  som ”en otrolig prestation” av de involverade. 

– Vi talar om ett superduktigt gäng, berömmer han.

Borde havsplanen ha gjorts  juridiskt bindande?

–  Jo, det tycker jag. Det hade underlättat arbetet med att länka havsplanen till annan lagstiftning. En juridiskt bindande havsplan hade inte nödvändigtvis sett annorlunda ut, däremot hade tillämpningen varit tydligare. Det finns alltid en risk för att det som inte är bindande görs med lättare hand, säger Ekebom.

Ekebom är ändå övertygad om att havsplanen kommer att fungera som ett viktigt faktaunderlag i exempelvis kommunernas planläggningsarbete.

– Så som världen fungerar idag är goda idéer alltid bristvara, säger han. Vi har satt in de bästa proffsen i landet på att jobba fram en översiktlig havsplan som ska fungera som planeringsunderlag för alla som planerar något till havs. Det kan vara kommuner, men också industrin. Om jag själv jobbade i en kommun, skulle jag dra nytta av allt det goda faktaunderlag som ligger som grund i havsplanen.

Bakgrunden till havsplaneringen är ett EU-direktiv som stipulerar medlemsländerna att ta fram en egen nationell havsplan senast 2021. Enligt direktivet ska havsplanen stödja en hållbar utveckling av våra havsområden.

– Jag har inget emot att man gör pengar på business till havs om verksamheten uppfyller hållbarhetskraven, understryker Ekebom. De som får sitt levebröd från havet är i allmänhet måna om att allt ska gå rätt till.

Unika miljöer i Kvarken

Ann Holm har i huvudsak arbetat med den del av havsplanen som berör Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Planen omfattar ett område på 32 000 kvadratkilometer ­– 39 procent av Finlands havsområde ­och 8 procent av Östersjön.

Området är unikt, inte minst med tanke på den unika havsmiljön och på landhöjningen som gör att området ständigt förändras. Här ingår även Kvarkens skärgård som finns med på UNESCO:s världsarvslista. I området finns flera skyddsområden, bland annat Naturaområden på totalt 2 300 km2, samt kommersiella hamnar.

Havsplanen lagt till påseende

Havsplanen är fram till den 17 juni framlagd till påseende. Möjligheten att ge synpunkter på planen är öppen för alla. 

– Havet intresserar många, så jag hoppas att planen engagerar, säger Holm.

Finns det en risk att planen blir ett papper bland många andra eftersom den inte är juridiskt bindande?

–  Det är vi som har jobbat med planen inte rädda för. Jag tror att den kommer att vara till nytta. Den ska godkännas i vårt landskapsfullmäktige och blir på så sätt bli bindande för förbundets egna framtida beslut.

Havet berör kommunerna längs kusten

Kommunförbundet ordnar den 16 juni kl. 15.00-16.30 en diskussion i form av ett webbinarium om den aktuella havsplanen och kustvattnets miljötillstånd med Ann Holm, planläggningsdirektör vid Österbottens förbund och Jan Ekebom, specialsakkunnig vid Miljöministeriet. Christina Gestrin som arbetar som sakkunnig vid Kommunförbundet leder diskussionen.

Webbinarium den 16.6. kl. 15.00-16.30 om havsplanering och en hållbar utveckling i det finländska kust- och havsområdet. 

Läs mera och anmäl dig här!