16.06.2020 | On-line
Inspirera andra! Dela evenemang

Webbinarium om havsplanering och en hållbar utveckling i det finländska kust- och havsområdet

Kusten, skärgården och havet har en särskild betydelse för invånarna i kommunerna längs med kusten. Kustområdet har också en viktig roll för närings- och ekonomisk verksamhet i Finland och andra länder runt Östersjön. Många miljöproblem hotar Östersjöns ekosystem och det är därför viktigt att planera mänsklig verksamhet mycket noggrant för att förhindra skador på den känsliga havsmiljön.

Utkastet till havsplan för Finlands havs- och kustområden är färdigt. Mellan den 18 maj och 17 juni 2020 har allmänheten och myndigheter en möjlighet att uttala sig om utkastet. Finlands åtta kustlandskap kommer att tillsammans utarbeta tre havsplaner före utgången av 2021. Åland utarbetar sin egen plan.

Avsikten med havsplanen är att anvisa områden som potentiellt lämpar sig för olika användningsändamål såsom fiske, rekreation, turism och sjöfart i framtiden. Havsplanerna ska också främja Östersjöns miljö och stöda en hållbar utveckling och näringsverksamhet längsmed kusten och i havsområdet.

Kommunförbundet ordnar den 16 juni kl. 15.00-16.30 en diskussion i form av ett webbinarium om den aktuella havsplanen och kustvattnets miljötillstånd med  Ann Holm, planläggningsdirektör vid Österbottens förbund och Jan Ekebom, specialsakkunnig vid Miljöministeriet. Christina Gestrin som arbetar som sakkunnig vid Kommunförbundet leder diskussionen.

Webbinariet riktar sig till förtroendevalda, tjänstemän, organisationer och kommuninvånare som bor och verkar i kust- och skärgårdsregionerna.

Möjlighet att ställa frågor och kommentera finns. Webbinariets språk är svenska.

Tillfället är gratis.

Välkommen med!