Från och med den 21 januari ökas den högsta tillåtna längden för fordonskombinationer i vägtrafiken från 25,25 meter till 34,50 meter. Enligt Kommunförbundet kommer detta att medföra extra kostnader och arbete för kommunerna.

Den högsta tillåtna massan kommer fortfarande att vara 76 ton. Det blir också tillåtet att använda nya typer av fordonskombinationer på vägarna.

Transport- och kommunikationsverket Traficom kan också i fortsättningen bevilja temporära undantagstillstånd till fordonskombinationer som överskrider de tillåtna gränsvärdena.

Enligt Kommunförbundet innebär det i praktiken att överlånga långtradare får köra på vilken gata som helst, om inte kommunen uttryckligen förbjudit det.

Kommunförbundet kommenterade den 3 december att verkningarna på kommunernas uppgifter och gatunät har bedömts bristfälligt och att ändringen medför extra kostnader och arbete för kommunerna.

Strängare krav på säkerhet

Samtidigt blir kraven på långa kombinationers vändbarhet och stabilitet strängare. Fordonskombinationerna ska dessutom ha kamerasystem för att se fordonets sidor, avancerade nödbromssystem och varningssystem för avvikelse ur fil, elektroniskt stabilitetskontrollsystem och elstyrda bromsar.

Ändringarna av de högsta tillåtna längderna för fordonskombinationer uppskattas ge betydande ekonomiska fördelar och underlättar transport av sjöcontainrar, styckegodstrafiken och transport av livsmedel.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *