Bygga en ny bro eller reparera den gamla? Den frågan diskuteras livligt på Åland sedan man upptäckte att Vårdöbron är ett fuskbygge och håller på att rasa samman. Bron håller för trafik endast några år till och trafiken från Vårdö kommun till fasta Åland är redan begränsad.

Vårdö kommuns politiska ledning och befolkning är helt eniga: En ny bro måste byggas. Annars är kommunikationen till och från fasta Åland hotad.

Fakta: Platsfördelningen i Ålands lagting

  • Centern (7), Socialdemokraterna (6), Moderat Samling (8), Liberalerna (6), Ålands framtid (3).

I Ålands lagting går däremot åsikterna isär. Moderat Samling och Liberalerna vill inte ha en ny bro. De vill renovera den gamla. Centern och Socialdemokraterna är för en ny bro och Ålands framtids åsikt pendlar fram och tillbaka.

Osäkra kalkyler 

Om en ny bro byggs läggs den nordväst om den nuvarande bron och beräknas kosta 9,7 miljoner. Den beräknade livslängden är 120 år och den planerade byggtiden är tre till tre och ett halvt år. Trafiken ska gå på den gamla bron under byggtiden.

Om bron ska renoveras måste fler bottenundersökningar göras. Byggtiden planeras vara två och ett halvt till tre år, livslängden 50–60 år och kostnaden 5,7 miljoner euro.

– Vi i kommunen vill bygga en ny bro eftersom det är tekniskt svårare att reparera en bro än att bygga en ny. En kalkyl för en renovering är mycket mer osäker. Ofta känner man inte till allt som behöver göras förrän man sätter igång, säger kommunstyrelsens ordförande i Vårdö Jarl Danielsson.

–Dessutom går det inte att renovera bron och samtidigt ha trafiken igång, enligt de konsulter som vi anlitat, tillägger han och förklarar att hela kommunens verksamhet är beroende av att ha en fungerande bro.

Ungefär hälften av Vårdö kommuns befolkning pendlar till jobb på fasta Åland och lärarna pendlar in till skolan på Vårdö. Även högstadieeleverna åker varje skoldag in till Godby högstadium på fasta Åland.

Till vissa delar ett fuskbygge

Att kantbalkarna och brolocket var i dåligt skick upptäcktes förra hösten under en pågående reparationsentreprenad.

– Jag vill inte prata illa om gamla byggare, men detta är till vissa delar ett fuskbygge, säger landskapets bro- och hamninspektör Magnus Ahlskog.

Fakta: Alkali-kiselreaktion

    • Cement är alkaliskt och reagerar med stenmaterialet som innehåller kiseloxid. En alkalikisel gel bildas i
      betongens porer. Gelen drar till sig fukt, sväller och spränger på så sätt sönder betongen inifrån.

Han ser fem huvudsakliga problem. Först och främst är brons betongdelar utsatta för en kemisk process, som kallas för
alkali-kiselreaktion. Kort förklarat betyder det att en alkalisk gel produceras, som lägger sig i betongens porer. Gelen drar till sig fukt, sväller och spränger på så sätt betongen inifrån.

Det andra problemet är att bron är byggd i betong som inte är frostbeständigt.

– Vintern då brolocket gjöts var kall och betongen verkar ha frusit innan den var härdad tillräckligt, säger Ahlskog.

Brons stålbalkar är dessutom gjorda av cortenstål och balkarna håller på att rosta sönder. Det gör även armeringsjärnen i pelarna, som har sugit i sig saltvatten.

Över 700 personer har skrivit under en namnlista i förmån för en ny bro. I kommunen bor 440 personer, men på Vårdö finns även över 500 stugägare som har engagerat sig i frågan.

Vårdöbron byggdes åren 1978–1980. Experterna tror bron håller för trafik högst fem år till. För närvarande leds bilarna och långtradarna över mitten av bron där stålbalkarna är starkare. Samtidigt fortsätter debatten: ny bro eller inte?

TEXT: LIZ LINDVALL

Artikeln publicerad i Fikt 8/2014

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *