Inrikesministeriet som ansvarar för räddningsverken meddelade igår att antalet räddningsverk i landet i och med ändringarna i social- och hälsovården minskar till endast fem.

De fem landskap som driver universitetssjukhus ska i fortsättningen ordna räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården inom olika samarbetsområden.

Landskapen avtalar enligt samarbetsområde om finansieringen med det landskap som har organiseringsansvar. Inrikesministeriet och räddningsverken bereder som bäst en reform av räddningsväsendet. Antalet regionala räddningsverk är för närvarande 22.

– Det nu fattade beslutet innebär en stor strukturell ändring i räddningsväsendet, men det ger en utmärkt möjlighet att utveckla också räddningsväsendets verksamhetssätt. Att räddningsverken blir större än för närvarande garanterar att resurserna används effektivt och finländarna får hjälp i nödsituationer också i fortsättningen, konstaterar inrikesminister Petteri Orpo.

Senare i vår skickas en lag som bereds vid inrikesministeriet på remiss.  Meningen är att lagen beaktar regionindelningen men också andra lösningar som gäller ordnandet av social- och hälsovården.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *