Christina Gestrin (SFP) vill lyfta fram goda exempel på hur kommuner kan arbeta med hållbar utveckling och miljöfrågor.

Veteranpolitikern och påverkaren Christina Gestrin är verkligen i rampljuset den här veckan.

I måndags tilldelades hon Fredrika Runeberg-stipendiet för sitt långa engagemang i miljöfrågor. I dag kan Kommuntorget berätta att Gestrin från och med oktober specialsakkunnig på Kommunförbundet, med fokus på frågor som rör hållbar utveckling.

Christina Gestrin, vad får dig att anta den här utmaningen?

– Det som fick mig intresserad är hållbarhetsfrågor i kustkommunerna. Säkert kommer jag att jobba med mer traditionell intressebevakning också, som jag har lång erfarenhet av från mitt politiska engagemang, men just nu känns det aktuellt och viktigt att fokusera på hållbarhetsfrågor. Jag vill göra en insats och samarbeta och bolla idéer med kommunerna för att lyfta arbetet med miljövård, klimatfrågor och Östersjön och fundera kring vad som kan göras bättre och effektivare. Jag vill också koppla detta till näringar i kustregionen, till exempel fiske och jordbruk.

Vad är din uppfattning om hur kommunerna sköter det här arbetet i dag?

– Jag tycker att kommunerna gör mycket som är bra. Det handlar om att lyfta fram goda exempel och sprida dem. Alla kommuner behöver inte uppfinna hjulet på nytt. På så sätt kan arbetet effektiveras. Många är väldigt oroliga över miljöns tillstånd och jordens framtid. Speciellt bland yngre märks klimatångesten. Därför är det viktigt att kommunicera det goda arbete som görs. Många tror också att klimatfrågan inte tas på allvar, och därför är det viktigt att inte bara jobba med den frågan inom kommunerna utan också att kommunicera utåt och involvera kommuninvånare. Man kan också lyfta upp dåliga exempel och fundera på vad som kan göras bättre.

Också utbildning och vård på agendan

Gestrin säger att hennes arbete med hållbarhetsfrågor kommer lägligt på så sätt, att man inom Kommunförbundet håller på att gå över till ett fenomenbaserat arbetssätt. Det vill säga att man angriper stora frågor från olika infallsvinklar.

– Det är bra att i samband med denna förnyelseprocess lyfta fram hållbarhetsfrågor. Utgående från den respons jag fått om mitt arbete tror jag att det är frågor som man i Svenskfinland är jätteintresserad av.

Vilka andra intressebevakningsområden kan du med din erfarenhet jobba med?

– Jag har jobbat med allt mellan himmel och jord som rör svenskan och tvåspråkigheten i Finland. Jag sitter min femte period i fullmäktige i Esbo och arbetade i riksdagen i 15 år. Dessutom har jag jobbat med en rad olika organisationer och de senaste 18 månaderna arbetade jag med hur den svenska vården i Nyland kan organiseras i samband genom social- och hälsovårdsreformen. Det arbetet kom vi långt med, och det fortsätter, och jag gissar att den erfarenheten och kunskapen fortsätter att vara aktuell.

Utöver det här tror Gestrin att den utredning av utbildningen på svenska i Finland som finns inskriven i regeringsprogrammet och som rör allt från småbarnspedagogik till högskoleutbildning blir en viktig fråga för Kommunförbundet, eventuellt i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Överlag kommer hennes uppdrag på Kommunförbundet att formas av vilka behov som finns, säger hon själv.

Förtroendeuppdrag är ett stöd

Hur kommer du att balansera ditt uppdrag på förbundet och dina förtroendeuppdrag?

– Jag utgår från att de stödjer varandra. Förtroendeuppdragen gör att jag vet vad som är på gång i kommunerna, och jag kommer att jobba deltid – 80 procent – på Kommunförbundet för att också hinna med mina förtroendeuppdrag.  Mina olika engagemang i hållbarhetssektorn ger mig dessutom ett jättebra nätverk och är en tillgång.

På Kommunförbundet kommer Gestrin att jobba över språkgränserna. Hon ser det samarbetet som viktigt.

– Svenskfinland kan fungera som en pilot för hela landet och jag hoppas kunna vara med och arbeta med andra aktörer inom Kommunförbundet, följa med deras hållbarhetsarbete och föra över information i bägge riktningarna.

Christina Gestrin

  • Född i Helsingfors 1967.
  • Bor på ett jordbruk i Esbo med spannmåls- och äppelodling
  • Agronomie- och forstmagister vid Helsingfors universitet 1993. EMBA vid Aalto universitetet 2017
  • Politisk karriär i urval: vice ordförande för SFP 1998–2005, riksdagsledamot 2000–2015, fullmäktigeledamot i Esbo sedan 2000, ordförande för Folktinget 2011–2015, medlem i Nordiska rådet 2008–2015, ordförande för den parlamentariska Östersjökonferensen BSPC 2008–2011.
  • Familj: man och tre vuxna barn
  • Hobbyer:  hundpromenader, motionering, sysslor på gården, skärgården

Förbundet kommer närmare kommunerna

Ida Sulin, direktör för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet, säger att förbundet går in i en försöksperiod där man å ena sidan ska bli bättre på att arbeta närmare och tillsammans med kommunerna och å andra sidan, och med hjälp av nya arbetsmetoder, ligga steget före i arbetet.

– I det svenska teamet vill vi öka våra resurser för att ha en äkta dialog och samarbete med våra ägare, kommunerna. På samma gång har vi identifierat att det område vi vet minst om är teknik och miljö. Gestrin känner Svenskfinland som sin egen bakficka och har dessutom bra erfarenhet av såväl intressebevakning som utvecklingsarbete. Inte minst så är vi väldigt glada av att få kompetens inom området hållbar utveckling, där vi tror att Svenskfinland både har mycket att utveckla men också en del att exportera.

Sulin säger att Gestrin kommer att arbeta som en del av det svenska teamet på Kommunförbundet och där ha ansvar för en stärkt kontakt till kommunerna i Svenskfinland och på Åland. Liksom övriga i svenska teamet kommer hon att arbeta också utanför de svenska ramarna.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *