Ålands hållbarhetsagenda har vunnit EU:s pris för hållbar utveckling 2019. Åland är den enda vinnaren från Norden då det så kallade European Sustainability Award delas ut för första gången.

Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland har utsetts till vinnare i kategorin för samhällen upp till 100 000 personer.

Prisets syfte är att uppmärksamma goda exempel på genomförande av de globala målen om hållbar utveckling inom Agenda 2030.

– Jag är både glad och stolt över att vårt gemensamma arbete på Åland uppmärksammas av Europeiska kommissionen. Vi jobbar systematiskt och konkretiserar utvecklings- och hållbarhetsagendan tillsammans i det åländska samhället som helhet och i vår egen förvaltning. Vi gör arbetet väldigt praktiskt och konkret. Att ha ett hållbarhetsperspektiv är ett komplett sätt att föra politik och att mäta politikens resultat, säger Katrin Sjögren, ordförande i utvecklings- och hållbarhetsrådet vid Ålands landskapsregering.

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland togs fram gemensamt av privatpersoner och alla samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax under våren 2016.

Agendan består av en vision, strategiska utvecklingsmål per 2030, exempel på tänkbara indikatorer för uppföljning av målen samt stödstrukturer för agendans förverkligande. I arbetet deltar både privatpersoner och organisationer.

– Omställningen av Åland pågår och priset visar att ”Alla kan blomstra-visionen” har spritt sig långt utanför Ålands gränser. Vi ska dock komma ihåg att vi ännu inte på långa vägar uppnått de mål vi siktar på att uppnå senast år 2030, säger Micke Larsson, huvudsekreterare i bärkraft.ax och dess utvecklings- och hållbarhetsråd.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *