Ulf Stenman säger att kommunerna i Österbotten och Mellersta Österbotten kan samarbeta mer i frågor om arbetskraft och turism.

– Det sker inga snabba knyck i det kommunala, säger Ulf Stenman, sedan ett par månader t.f. kommundirektör i Kronoby medan Malin Brännkärr är statssekreterare för justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Stenmans poäng är att han kommit in i en fortlöpande kommunal process som är rätt långt planerad. Att leda förvaltningen är ett lagarbete, säger Stenman, och han gör det med folk som är ”varma i kläderna”.

Uppdraget är för ett år men Stenmans blick når längre än så.

– När man är engagerad och intresserad så ser man längre. De flesta beslut innebär förändringar på lång sikt.

Vilka är de mest centrala frågorna för Kronoby?

– De samma som för övriga Finland: social- och hälsovården. Ibland undrar jag om vi diskuterar annat. Social- och hälsovården diskuteras ibland på bekostnad av mycket annat.

Kronoby befinner sig i en speciell situation när det handlar och vårdfrågor. Som medlem i samkommunen Soite står kommunen med ena foten i landskapet Österbotten och den andra i Mellersta Österbotten.

Soite är underkastat ett sparprogram vars utfall ännu är oklart. När besluten tas innebär det sannolikt förändringar i vårdstrukturen, säger Stenman.

– Vi måste dra vårt strå till stacken. Speciellt äldrevården är under lupp. Befolkningen blir äldre och det finns ett behov av vårdplatser, men det kan bli förändringar i var vården produceras och en del tjänster kan samordnas.

Positivt problem som kan bli allvarligt

En annan central fråga för Kronoby är den negativa befolkningsutvecklingen. Stenman säger att det behövs strategier för att vända trenden, även om det i dagsläget inte handlar om någon massflykt.

– Vi måste se över tomtutbudet. Är tomterna attraktiva? Finns det hyreslägenheter. Vi ligger strategiskt sett bra till mellan Karleby och Jakobstad och vi har bra förbindelser. Vi har dessutom ingen arbetslöshet utan snarare brist på arbetskraft. Det är ett positivt problem men ändå ett problem. Om företagen inte har arbetskraft kan de tvingas flytta.

Stenman säger att i det här avseendet är kommuner som företag. Finns det en tillväxt – alltså skattebetalande invånare – så är det lättare att styra. Den negativa befolkningstrenden ska också lösas i samarbete med näringslivet.

Överlag finns det utrymme för bättre samarbete i regionen, säger Stenman. Visserligen samarbetar kommunerna bättre än vad det ibland framstår som, men Stenmans uppfattning är att landskapen bildar en gräns för samarbetet. Också här kan Kronoby fungera som en länk mellan Österbotten och Mellersta Österbotten, säger han.

– Generellt sett samarbetar vi bra kring frågor som skola och småbarnspedagogik. Men i frågor om näringsliv, arbetskraft och turism kunde vi bli bättre. Det finns ett revirtänk i de här frågorna, vilket jag har full förståelse för. Alla vill profilera sig, men om vi jagar arbetskraft tillsammans så gör det ingen större skillnad om den kommer till Jeppo, Kälviä eller Kronoby. Vi måste våga samarbeta och så flyttar folk dit de flyttar. Jag tror på ett ”over-spill” i den här frågan, säger Stenman och syftar på att inflyttning i slutändan gynnar alla.

Det samma gäller turismen. Olika kommuner har olika nischer men måste marknadsföra sig tillsammans och inte enbart se till egna behov.

Fram till i maj var Stenman kommunstyrelseordförande i hemkommunen Larsmo. I och med direktörsuppdraget i Kronoby har han tagit paus i sitt fullmäktigeuppdrag i Larsmo och han har också slutat som ersättare i Österbottens landskapsförbund. Stenman sitter i Kommunförbundets delegation.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *