Positivt nervös inför första styrelsemötet som ordförande i Ingå

12.6.2017

Som 22-åring är Henrik Wickström (SFP) bland de yngsta styrelseordförandena i landet. Ikväll leder han för första gången kommunstyrelsens möte i Ingå. – Lite nervös är jag nog, men på ett positivt sätt.

Trots att Wickström bara är 22 år gammal betyder det inte att han saknar erfarenhet inom politiken. Wickström ställde upp i kommunalvalet i Ingå direkt då han fyllde 18 år och har suttit i fullmäktige de senaste 4,5 åren och som styrelsemedlem i 2,5 år.

Eftersom Wickström fick flest röster i kommunalvalet i Ingå kände han sig personligen manad att bli just styrelseordförande.

– Visst funderade jag först på om jag skulle tacka ja till uppdraget. Att vara styresleordförande kräver  mycket tid och är ett stort ansvar att bära, men samtidigt har jag ett starkt mandat från invånarna, säger Wickström.

Wickström arbetar som operativ förman för markservicen och trafikassistent på Helsingfors-Vanda flygplats och studerar offentlig förvaltning vid Svenska Social- och kommunalhögskolan i Helsingfors.

– Det gäller att göra prioritera om i den egna kalendern. Eftersom jag studerar förvaltning ser jag att jag har mycket nytta av uppdraget som kommunstyrelsens ordförande också i mina framtida studier, säger Wickström.

Alla partier ska höras

De pågående reformerna ser Wickström som den största utmaningen för en relativt liten kommun som Ingå .

– Vi vet ju inte om vi kommer att få in någon representant i landskapsfullmäktige så vi funderar mycket på hur vi i Ingå ska få vår röst hörd i de kommande landskapen. Många invånare frågar hur det kommer att gå för vår hälsocentral, säger Wickström.

En annan viktig fråga handlar om livskraften i kommunen samt upprätthållandet av den. Förändringarna inom åldersstrukturen medför också vissa utmaningar, säger Wickström.

Som styrelseordförande ser Wickström det som en viktig uppgift att hålla den politiska diskussionen på en saklig nivå.

– Det har i tiderna varit turbulent i Ingå men just nu har vi ett jättebra samarbete mellan partierna. Eftersom SFP har enkel majoritet i fullmäktige och jag företräder det partiet är det extra viktigt att se till att de andra partierna också känner att de blir hörda.

En längre intervju med Henrik Wickström publiceras i nästa nummer av Kommuntorget som kommer ut i september.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här