Framtidens kommun ställer nya krav på ledarskap, men vissa element i ledarskapet är de samma nu som under antikens Grekland, säger Kaija Majoinen, forsknings- och utvecklingsdirektör vid Kommunförbundet i en videoblogg tillsammans med vd Jari Koskinen.

Sokrates lyfte upp två viktiga uppgifter då det gäller ledarskap; att veta vart man är på väg och att få massorna med sig. Enligt Majoinen kommer man fortfarande långt om man följer dessa två principer, men hon lyfter också fram dagens behov av dialog och nätverkande.

-Den tid man lever i ställer alltid speciella krav på ledarskap. Nu när kommunen ska främja livskraft handlar det mycket om att föra dialog och få människor att känna sig delaktiga i besluten. Sociala medier ger också en ny dimension i ledarskapet, säger Majoinen.

Av dagens kommunala ledare krävs förutom kännedom i samhällsfrågor också kunskaper i t.ex. psykologi och socialpsykologi.

– Och så måste man ha bra självkänsla. Ju bättre man känner sig själv desto bättre kan man leda andra, säger Majoinen.

Enligt en undersökning som Kuntalehti lät göra och Kommuntorget skrev om förra veckan upplever majoriteten av kommun- och stadsdirektörerna sitt jobb som meningsfullt och viktigt också efter vård- och landskapsreformen.

– Samma signaler får jag då jag träffar kommundirektörerna ute på fältet. De säger klart och tydligt, t.ex. på twitter att de är proffs på ledarskap i den nya kommunen och att de vill vara med och bygga upp framtidens kommun.

Se videobloggen på finska här:

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *