Kinnunen ny direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde att utse ekonomie doktor Marina Kinnunen till ny direktör för sjukvårdsdistriktet, enligt styrelsens förslag.

Direktörstjänsten som ledigförklarades då Göran Honga gick i pension söktes av fem sökande. Fyra av de sökande kallades till  intervjuades.

Styrelsen för sjukvårdsdistriktet föreslog enhälligt att Marina Kinnunen ska utses till direktör. Styrelsen ansåg Kinnunen vara den mest meriterade och lämpligaste för uppgiften.

– Det hade varit fel av oss att föreslå någon annan. Styrelsen var mycket enhällig i sitt beslut, sade Vasa sjukvårdsdistrikts styrelseordförande då styrelsen föreslog Kinnunen för en månad sedan.

Marina Kinnunen har arbetat i Vasa sjukvårdsdistrikt sedan år 2000. För tillfället arbetar hon som ställföreträdande direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Kinnunen inledde sin karriär som sjukskötare och har sedan dess bl.a. arbetat med att främja patientsäkerheten på sjukhuset. Hon har också arbetad som kvalitetschef och sedan 2012 som chefsöverskötare. För tillfället arbetar hon också till 60 procent med landskapsreformen som förändringsledare för social- och hälsovården.

Läs en längre intervju med Marina Kinnunen i papperstidningen Kommuntorget som kommer ut i maj.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *