Jakobstad får söka ny fullmäktigeordförande

17.12.2015

Jakobstads fullmäktigeordförande Carola Sundqvist (SFP) har fått nytt  jobb och lämnar kommunalpolitiken. Sundqvist blir ny museichef i Jakobstad vårvintern 2016.

Valet av Sundqvist  till ny museichef i Jakobstad var enhälligt i  bildningsnämnden.

Det nya chefsuppdraget är inte förenligt med lokalpolitiskt engagemang och Sundqvist lämnar därför en del av sina förtroendeuppdrag.

En möjlig efterträdare till Sundqvist på ordförandeposten i fullmäktige är riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

 

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här