Uleåborg får titeln Europeisk kulturhuvudstad 2026. Temat för Uleåborgs  kulturhuvudstadsprojekt är  ”kulturell klimatförändring” (Cultural Climate Change). Ett centralt mål är att genom konst och kultur skapa livskraft i regionen.

I Finland ansökte utöver Uleåborg också Nyslott och Tammerfors om att utses till Europeisk kulturhuvudstad 2026. Den  andra Europeiska kulturhuvudstaden 2026 som ska utses är från Slovakien.    

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen hoppas att var och en av de tre städerna nu  drar nytta av det arbete de gjort och fortsätter utveckla sitt kulturliv i en innovativ och hållbar riktning.  

– Evenemanget Europeisk kulturhuvudstad är en enastående chans att utveckla konst- och kulturutbudet, utöka deltagandet och de gemensamma upplevelserna samt stärka verksamhetsförutsättningarna  inom den kreativa sektorn. Det är dessutom ett kulturellt program som räcker ett år, där staden presenterar sig för såväl en finländsk som en europeisk publik, sade Kurvinen.

Europeiska kulturhuvudstäder har utsetts sedan 1985. Finländska städer som tidigare valts är Helsingfors (2000) och Åbo (2011).