För tillfället saknas 8000 kommunala  flyktingplatser . – Visst bär de tvåspråkiga kommunerna ansvar och tar emot flyktingar, men det handlar om grupper på 20-25 personer. Behovet är mycket större än så, säger migrationsdirektör Kristina Stenman.

Drygt 32 000 flyktingar sökte ifjol om asyl i Finland. Omkring en tredjedel väntas få uppehållstillstånd. Närings- trafik- och miljöcentralerna-centralernas mål för i år är att det ska finnas 10 000 kommunplatser för kvotflyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd. Hittills har NTM-centralerna avtal med kommuner om endast drygt 2000 platser.  Målet är att de som fått uppehållstillstånd snabbt ska kunna anvisas en kommunplats. Men hur ska man hitta 8000 nya platser då kommunerna inte kan tvingas ta emot flyktingar?

­– Förhandlingar med flera kommuner på olika håll i landet är på gång. Under mars-april väntas beslut om cirka 3400 nya platser. Många kommuner har kraftigt signalerat en rädsla över att kommunens resurser inte räcker till för att ta emot flyktingar, säger Kristina Stenman, migrationsdirektör vid Arbets- och näringsministeriet.

Kommunförbundet har påpekat att de statliga ersättningarna för de kommuner som ta emot kvotflyktingar och asylsökande släpar efter och har förespråkat en höjning på 25 procent.

Många av de tvåspråkiga kommunerna tar emot flyktingar – både kvotflyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd.

­– Vi har fått med en del nya tvåspråkiga kommuner; Sibbo, Lovisa, Kimitoön tar kvotflyktingar, Pargas är med i flyktingmottagandet. Andra kommuner Borgå, Helsingfors Esbo, Vanda, Raseborg, Kyrkslätt förhandlar om nya platser. Kaskö har inte beslut ännu.  Karleby diskuterar. Kristinestad, Närpes, Malax, Korsnäs, Korsholm, Vasa, Vörå, Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Kronoby, Larsmo har beslut om att ta emot flyktingar, säger Stenman och fortsätter:

– Visst bär de tvåspråkiga kommunerna ansvar, men det handlar ändå om ganska små grupper, 20-25 personer. Behovet är mycket större än så.

Läs också: Stort tryck på kommunplatser öppnar för integration på svenska

Fakta:

  • För tillfället saknas 8000 kommunala flyktingplatser för de asylsökande som fått uppehållstillstånd.
  • NTM-centralen i Nyland vill få 2 819 kommunplatser i hela Nyland för de asylsökande som fått uppehållstillstånd. Kommunerna har tid fram till den 29 april att svara på hur många kommunplatser de kan erbjuda.
  • Andelen för Egentliga Finlands del är 470. Utifrån förhandlingsläget just nu förväntas kommunplatserna bli cirka 300, enligt migrationschefen Kalle Myllymäki.
  • På På Arbets- och näringsministeriets servicesajt integration.fi finns information och stöd för kommuner om integration. Kompetenscentret för integration av invandrare och projektet Finland – mitt hem ordnar en utbildningsturné i invandrar- och integrationsarbete som riktar sig till anställda inom den offentliga sektorn på lokal nivå. Utbildningar ordnas på olika orter under våren 2016. För genomförandet av utbildningarna svarar Åbo universitets Brahea-center.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *