Svenskfinland

Visste du att det bor 82 000 svenskspråkiga i Helsingforsregionen, och att Raseborg
har den högsta skatteprocenten bland de 49 svensk- och tvåspråkiga kommunerna. Det och med tiden mycket mera hittar du genom att klicka dig fram på Kommunkartan.