De allmänna badstränderna granskas av kommunen. Kolla läget på kommunens webbplats. (Foto: Arkivbild, Sonja Eloranta)

Det är trots allt säkert att bada i vattnen vid de allmänna badstränderna i Finland. Detta framgår av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade rapport om badvattenkvaliteten.

Största delen av badvattnen i Finland, nästan 95 procent, klassificerades vara av utmärkt eller god kvalitet, vilket motsvarar situationen under den föregående uppföljningsperioden.

– Även om största delen av badvattnen har klassificerats vara av antingen utmärkt eller god kvalitet, har mängden dåligt badvatten tyvärr ökat, säger THL:s specialplanerare Outi Zacheus i ett pressmeddelande.

I den europeiska badvattenrapporten klassificeras badvattnets kvalitet på de stränder där man regelbundet under fyra badsäsonger har följt upp mängden bakterier som indikerar förorening med avföring i badvattnet. Utifrån mängden bakterier kan man uppskatta till exempel avloppsvattnets inverkan på badvattnet.

– Vid vissa stränder har badvattnet klassificerats som dåligt flera år i rad. I sådana situationer är det viktigt att utreda orsaken till den tarmrelaterade föroreningen för att möjliggöra åtgärder för att förbättra badvattnets kvalitet. Till exempel avloppsvatten som hamnat i badvattnet, avföring från djur i naturen och dagvatten från tätortsområden kan försämra badvattnets kvalitet, säger Outi Zacheus.

Rapporten innehåller uppgifter om badvattnets kvalitet från alla allmänna badstränder. Sommaren 2022 fanns det sammanlagt 303 allmänna badstränder i Finland, varav 225 fanns vid inlandsvatten och 78 vid kusten.

Fem stränder hörde till kategorin tillfredsställande eller den lägsta godtagbara badvattenklassen, vilket är 1,7 procent av badstränderna. Dessutom klassificerades kvaliteten på badvattnet på sju badstränder (2,3 %) som dåligt, vilket är tre badstränder fler än under föregående uppföljningsperiod.