Om de värsta hotbilderna blir verklighet innebär konkurrenskraftsavtalet nedskärningar  på flera hundra miljoner för kommunerna, säger Kommunförbundets chefsekonom Minna Punakallio i en videoblogg med vd Jari Koskinen.

– Som det ser ut nu kommer konkurrenskraftsavtalet innebära minskade skatteintäkter för kommunerna. Fastän konkurrenskraftsavtalet innehåller element som minskar kommunernas utgifter, håller dessa fördelar på att utplånas eftersom kommunalekonomin är en av de parter som finansierar lättnaderna av arbetsgivarnas socialskyddsavgifter, säger Punakallio.

Då konkurrenskraftsavtalet föddes i juni sades att det skulle ha en neutral effekt på kommunalekonomin. Punakallio påminner om att flera frågor ännu inte är lösta. Beslut fattas i slutet av månaden i samband med budgetmanglingarna.

– Regeringen har i sitt regeringsprogram förbundit sig att stärka den kommunala ekonomin och den målsättningen borde man inte få ge upp, säger Punakallio.

Se videobloggen på finska här:

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *