Hög sysselsättning och låg arbetslöshet har räddat Åland ur ekonomisk kris, säger Mats Löfström, riksdagsledamot från Åland. Lövström kräver att staten justerar sin grundfinansieringen av Åland och beaktar den snabba befolkningstillväxten.

– Åland behöver en klumpsumma som motsvarar Ålands befolkning idag, inte Ålands befolkning år 1995, säger Lövström.

Riksdagen har inlett slutbehandlingen av statsbudgeten för nästa år. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström betonade i debatten behovet av att komma vidare med arbetet att höja avräkningsgrunden till Åland, så att den beaktar Ålands befolkning som vuxit snabbt.

– Ålands befolkning har de senaste 20 åren vuxit i dubbelt så snabb takt som hela landets. Det gör att de offentliga utgifterna växer för att ta hand om en större befolkning, men utan att Ålands offentliga intäkter växer i samma takt på grund av dagens ekonomiska självstyrelsesystem. Det här är ett strukturellt problem, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

De skattskyldiga på Åland betalar skatt till staten på precis samma grunder som skattskyldiga i övriga delar av landet. Med dagens ekonomiska självstyrelsesystem får Åland tillbaka en grundfinansiering, en avräkning på 0,45 procent av statens samlade intäkter, oberoende av vad Åland betalar i skatt. Sedan systemet trädde i kraft år 1995 har Ålands befolkning dock vuxit från 0,49 procent till att idag utgöra över 0,53 procent av hela landets befolkning. Den ekonomiska avräkningen är dock oförändrad.

Ålänningarna goda skattebetalare

– Åland har begärt en ändring av systemet i många år. Åland vill fortsätta växa, skapa nya företag och vara med och utveckla ekonomin, vilket är bra för hela landet, men för det krävs rättvisa förutsättningar. Om Åland inte skulle ha en hög sysselsättning på över 80 procent och en arbetslöshet på mindre än 4 procent skulle Åland idag vara i en ekonomisk kris, säger Löfström.

–  Ålands goda sysselsättningsläge gör ålänningarna till goda skattebetalare. Åland har de senaste 23 åren, alltså så länge dagens system varit i kraft, i medeltal betalat drygt 0,64 procent av landets samlade förvärvsinkomstskatter varje år.

Svenska riksdagsgruppen föreslår i en budgetmotion att man höjer avräkningen till Åland från 0,45 till 0,48 procent, något som handlar om 15 miljoner euro per år, för att motsvara den befolkningstillväxt Åland har haft.

– Den här höjningen av grundfinansieringen till Åland behövs för att beakta Ålands befolkningstillväxt. Om budgetmotionen skulle godkännas skulle saken kunna justeras redan nästa år i väntan på att det nya system, som diskuterats i samband med revisionen av Ålands självstyrelselag kan behandlas, säger Löfström.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *