Regeringen föreslår att statsandelsprocenten för kommunal basservice höjs till 25,52  procent nästa år. Kommunens självfinansieringsandel skulle då bli 74,48 procent.

I år uppgår statsandelsprocenten till 25,44 procent.

Statsandelen för kommunal basservice föreslås öka med 48,14 euro till 3 569, 07 per invånare eftersom kommunalskatteintäkterna minskar på grund av ändringar i skattegrunderna. I år är andelen per invånare  3 520,93 euro.

Enligt Finansministeriets beräkningar ökar statsandelarna år 2016 med 6,2 procentenheter jämfört med nivån under innevarande år. Största delen av ökningen beror på justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna, samt på kompenseringen för kommunernas minskade skatteintäkter.
Under 2016-2019 kommer indexnivån för statsandelarna i enlighet med regeringsprogrammet att frysas.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2016.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *