Kommunförbundets arbetsutskott anser att regeringen begår ett stort misstag om den lägger ner sysselsättningsförsöket. Kommunernas och TE-centralernas gemensamma sysselsättningsförsök har nått goda resultat, men nu hotas försöket av nedläggning.

Kommunförbundet kräver att försöket får en fortsättning.

I en kommenter till regeringens budgetförslaget, konstaterar Kommunförbundets arbetsutskott att förslaget försvagar kommunernas ekonomi.

Kommunförbundet är besviket över att regeringen negligerar kommunernas svåra ekonomiska läge och i sitt budgetförslag väljer lösningar som i sin helhet  kommer att försvaga  kommunekonomin.

Kommunernas skatteprognoser för innevarande år har försvagats med flera hundra miljoner euro, främst på grund av de exceptionella stora skatteåterbäringarna i år.

Kommunernas statsbidrag kommer att minska betydligt i nästa år till följd av regeringens anpassningsåtgärder och effekterna av konkurrenskraftspaketet.

Den försvagade inkomstbasen i kombination med stigande utgifter och ett ökat  investeringstryck försämrar utsikterna för kommunernas ekonomi under de kommande åren.

Läs hela pressmeddelandet här 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *