Meningen är att från och med 2020 skall landskapen svara för de företags- och sysselsättningstjänster som i nuläget erbjuds av närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna. I Nyland har man kommit överens om en särlösning som innebär att organiseringsansvaret ligger på en samkommun bildad av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Regeringen har kommit överens om att precisera det lagutkast som varit på remiss med en så kallad alliansmodell, som gör det möjligt att förena resurserna från de företags- och sysselsättningstjänster (tillväxttjänster) som ordnas av landskapen och de livskraftstjänster som ordnas av kommunerna. Som tredje part involveras också företag eller tredje sektorn.

– Jag är nöjd med denna lösning. Landskapen svarar ju för företags- och sysselsättningstjänsterna och kommunen för livskraftstjänster. I fortsättningen är det möjligt att förena dessa resurser så att de stöder varandra, säger näringsminister Mika Linttilä.

– I städerna görs värdefullt arbete och stora satsningar för att främja livskraft och sysselsättning. Landskapens, kommunernas, företagens och tredje sektorns satsningar bör samordnas på ett klokt sätt,  konstaterar minister Häkkänen.

Alliansmodellen innebär att landskapet först kommer överens om saken tillsammans med kommunerna i landskapet. Landskapet och de kommuner som vill vara med i alliansen konkurrensutsätter övriga tjänsteproducenter genom förhandlat förfarande.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *