Regeringen gick nyligen ut med att den skjuter till 10 miljoner till skärgården för kommunal service. En närmare undersökning visar ändå att det inte är fråga om något egentligt tillägg, utan snarare en omfördelning av statsandelarna. 

Generalsekreteraren för Skärgårdsdelegationen Jorma Leppänen från Jord- och skogsbruksministeriet sade i en intervju  för Kommuntorget att man nu återinför ett gammalt system med skärgårdstillägg. Det omfattar 40 kommuner med en så kallad skärgårdsdel. Utöver dessa kommuner finns det åtta skärgårdskommuner.

Kommuntorget har undersökt vad förändringarna i statsandelssystemet leder till för kommunerna i skärgården. Det visar sig att man finansierar det nya tillägget för kommuner med skärgårdsdel genom att flytta över pengar från en kolumn till en annan i statsandelssystemet. Samtidigt som skjuter till pengar för skärgårdstillägg minskar man nämligen statsandelarna som ges till kommunerna på basen av befolkningens utbildningsbakgrund. Den potten minskar totalt sett med 10 000 221 euro år 2017.

Tvåspråkiga kommuner i skärgården
15 av de tvåspråkiga kommunerna har skärgård
Skärgårdskommun
(totalt 8 st)
Pargas, Malax och Kimitoön
Kommun med skärgårdsdel
(totalt 40 st)
Borgå, Esbo, Helsingfors, Ingå, Korsholm, Kyrkslätt, Larsmo, Lovisa, Närpes,Raseborg, Sibbo och Vörå

När man tittar på nettoförändringen för enskilda kommuner finns både vinnare och förlorare. För de 265 kommuner som inte alls har någon skärgård betyder omfördelningen att de sammanlagt får nästan 6,2 miljoner euro mindre pengar i statsandelar år 2017.

Av de 40 kommuner som får de nya skärgårdspengarna är 36 vinnare och får i snitt 10 euro extra per invånare. Hirvensalmi får mest med 250 euro per invånare medan Jyväskylä får blygsamma 0,45 euro per invånare extra under år 2017.

För fyra kommuner med skärgårdsdel hade det varit bättre om regeringen inte alls skulle ändrat på systemet. Helsingfors, Esbo, Kotka och Närpes förlorar netto nästan 1,8 miljoner euro eftersom minskningen av statsandelarna baserade på utbildningsbakgrund inte balanseras av ökade statsandelar för skärgårdsdel.

De åtta riktiga skärgårdskommunerna förlorar alla på förändringen eftersom de inte får del av de nya statsandelarna för kommuner med skärgårdsdel. År 2017 förlorar de tvåspråkiga skärgårdskommunerna Pargas, Malax och Kimitoön totalt 54 518 euro.

Av de utlovade 10 nya miljonerna blev nettoeffekten för alla kommuner med skärgård 6,2 miljoner euro i nya pengar. De 36 kommuner som vinner på det nya systemet får dela på 8 miljoner euro medan de 12 kommuner som förlorar istället blir av med 1,85 miljoner euro.

Vinnare och förlorare
Inte alla skärgårdskommuner vinner på de nya statsandelarna
Antal invånare 2014 Minskade statsandelar för utbildnings-
bakgrund
Nya statsandelar för skärgårdsdel Förändring
totalt
per invånare
Skärgårdskommuner (8) 36 497 -77 285 -77 285
-2,11
Skärgårdstillägg, vinnare (36) 823 266 -1 199 212 9 246 160 8 046 948
9,77
förlorare (4) 961 716 -2 545 243 754 924 -1 790 319
-1,86
Övriga kommuner (265) 3 636 846 -6 178 480 -6 178 480
-1,70

Läs också

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *