Kommunförbundet uppskattar att  december månads skatteredovisning kan bli negativ i dryga 200 kommuner. Orsaken är rekordstora skatteåterbäringar på 1,8 miljarder euro i kombination med en negativ rättelse i kommunernas skatteredovisningar.

Förra veckan betalades rekordstora skatteåterbäringar, vilket fick stor publicitet i medierna. Mindre uppmärksamhet ägnades åt medaljens baksida, dvs. varifrån pengarna kommer. 

Av skatteåterbäringarna är cirka 1,8 miljarder euro återbäringar av kommunalskatt. Detta belopp dras av från kommunernas redovisningar i december. Beloppet är cirka 250 miljoner euro större än i fjol.

Samtidigt görs en negativ rättelse på nästan 200 miljoner euro i kommunernas skatteredovisningar i december. Finansministeriet har genom en förordning 13.12.2018 sänkt kommungruppens andel av förvärvs- och kapitalinkomsterna för skatteåret 2018. Den nya andelen är 61,62 procent, medan skatterna för skattprognoåret 2018 hittills redovisats till kommunerna i förskott enligt uppskattade 62,26 procent. Det är fråga om att det flutit in mer kapitalinkomster än beräknat.

Negativt i 200 kommuner

Enligt Kommunförbundets uppskattning innebär dessa två stora negativa poster att den sammanräknade redovisningen av kommunalskatten och samfundsskatten blir negativ för mer än 200 kommuner.

– Konkret syns detta när skatteredovisningarna betalas 28.12.2018 och största delen av kommunerna då inte få en enda euro i kommunal- eller samfundsskatteintäkter, utan i själva verket får en skuld till Skatteförvaltningen. Fastighetsskatt används inte till att täcka negativ kommunal- eller samfundsskatt, eftersom skatterna betalas ur olika system, säger Henrik Rainio, tf direktör för kommunalekonomiska enheten.

I redovisningarna i december görs i normal ordning kommunvisa rättelser av de skatter som redovisats för skatteåret 2018. Det innebär att det uppstår skillnader mellan kommunerna i decemberredovisningarna.

Negativa redovisningar i december tas ut av kommunerna i samband med redovisningarna i januari.

Läs mera här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *