Hälften av pensionärerna får mindre än 1 500 euro i månaden i pension. De största genomsnittliga pensionerna betalades i Grankulla och de minsta i Storå i Södra Österbotten.

I fjol var den genomsnittliga totalpensionen 1 680 euro i månaden, ca 20 euro mer än år 2017.

Nästan 40 procent av pensionstagarna fick mindre än 1 250 euro i månaden i pension. Bland dem är två av tre kvinnor.

Stora pensioner på mer än 3 000 euro fick sju procent av pensionstagarna. En klar majoritet av dem är män.

– Bland stora pensioner är männens andel fortfarande dominerande. Bland pensionstagarna i den högsta decilen är en knapp tredjedel kvinnor. Här har det inte skett någon ändring på tio år, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino på Pensionsskyddscentralen.

Männens medelpension var 1 898 euro i månaden och kvinnornas 1 499 euro i månaden, dvs. en dryg femtedel mindre.

Grankulla, Esbo och Helsingfors i topp

Landets största pensioner betalades i Nyland, där pensionstagarna i genomsnitt fick en pension på 1 994 euro i månaden. Också på Åland var pensionerna högre än genomsnittet i landet (1 808 €).

De minsta pensionerna betalades i Södra Österbotten, där lantbruk är den dominerande näringsgrenen.

På kommunnivå höjer sig Grankulla klart över landet i övrigt med en medelpension på 3 059 euro. Esbo (2 274 €) och Helsingfors (2 090 €) kommer på andra och tredje plats.

Landets lägsta medelpension påträffas i Södra Österbotten i Storå (1 215 €).

Åldersstrukturen förändras snabbt

I varannan kommun utgör pensionstagarna redan över 40 procent av befolkningen, i 50 kommuner mer än hälften av befolkningen över 16 års ålder.

– År 2008 fanns det bara två kommuner där pensionärernas andel av befolkningen över 16 år var mer än hälften. Nu finns det redan 50 sådana kommuner. Förändringen har varit snabb och återspeglar förändringen av åldersstrukturen i hela Finland, säger Palotie-Heino.

Bland landskapen är det endast Nyland som har mindre än 30 procent pensionärer (26 %).

Åland har låg sjukpensionering

Sex procent av befolkningen i arbetsför ålder (ca 200 000 personer) är sjukpensionerade. Sjukpensionärernas antal minskade litet från år 2017. Störst är deras andel i Kajanaland (9,1 %) och minst på Åland (3,6 %).

Uppgifterna beskriver situationen i slutet av år 2018 och grundar sig på Pensionsskyddscentralens och Folkpensionsanstaltens gemensamma statistik.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *