Sysselsättningsgraden under nästa regeringsperiod bör öka till åtminstone 75 procent, anser Kommunarbetsgivarna KT. Finansieringen av välfärdstjänsterna för den åldrande befolkningen, pensionerna och den övriga sociala tryggheten förutsätter ett brett åtgärdspaket i det kommande regeringsprogrammet.

– Den viktigaste åtgärden är återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser. Dessa är nödvändiga också i fortsättningen för att trygga vår internationella konkurrenskraft, den offentliga ekonomin och sysselsättningen, säger KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

KT kräver att arbetsgivarnas anställningströskel ytterligare sänks – vid behov genom ändringar i arbetslagstiftningen. Sysselsättningen av partiellt arbetsföra bör främjas med individuella åtgärder och med åtgärder som sänker arbetsgivarnas rekryteringströskel. Utkomstskyddet för arbetslösa bör graderas för att sporra till att ta emot arbete.

Vidare anser KT att systemet för social trygghet stegvis bör förnyas. Den röda tråden ska vara främjande av individernas aktivitet och ökning av sysselsättningen.

– Familjeledigheterna bör också förnyas, på så sätt att ledigheterna används mer jämlikt, kvinnans ställning i arbetslivet förbättras och barnets intresse tryggas, säger Markku Jalonen.

Läs mera 

KT vill öka sysselsättningsgraden med ett brett åtgärdspaket
Kommunarbetsgivarnas mål för regeringsprogrammet 2019–2022 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *