Tekniska problem med inkomstregistret gör att prognosen sänks.

Redovisningarna av kommunalskatt har varit lägre än väntat under detta år.  Därför har Kommunförbundet sänkt sin prognos för kommunalskatten med 400 miljoner euro för år 2019.

I prognosen utgår man från att situationen rättas till under år 2020. Skatteunderskottet, det vill säga långsammare inflöde av skatteinkomster än vad som prognostiserats, beror på tekniska problem i samband med anmälan av uppgifter till inkomstregistret.

Förskottsinnehållningarna på löner, pensioner och beskattningsbara förmåner sjönk med 1,1 procent under perioden januari-juli. Detta beror på brister i anmälningarna till inkomstregistret.  Enligt Kommunförbundets skatteprognos beräknas förskottsinnehållningarna öka cirka 3,0 procent på årsnivå. Därför uppskattar Kommunförbundet att det underskott som beror på anmälningsproblemen redan  utgör över 400 miljoner euro och summan kan öka under slutet av året.

De tidigare prognoserna har utgått från att anmälningsproblemen kan åtgärdas och underskottet kan fyllas ut under slutet av året. Utvecklingen under juni-juli stöder dock inte denna ståndpunkt.

Eftersom problemet gäller inflödet av skatteinkomster och därigenom periodiseringen, har prognosen för 2020 i sin tur höjts med 400 miljoner euro.

Från och med juli har årets redovisningar också påverkats av det flexibla verkställandet av beskattningen, vilket innebär att skatteåterbäringarna tidigarelagts och att kvarskatt tas ut tidigare. Effekterna syns också under de kommande månaderna och minskar i synnerhet redovisningarna för september jämfört med fjolåret, men å andra sidan ökar redovisningarna för november.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *