Kommunernas nya uppgifter kostar  2 miljarder euro, visar en beräkning som Kommunförbundet har gjort. 

Beräkningarna omfattar nya uppgifter som påförts kommunerna från år 2001 framåt. Listan över de nya lagstadgade uppgifterna och förpliktelserna finns på Kommunförbundets webbsida.

– Genom att publicera våra egna bedömningar av de ekonomiska konsekvenserna av lagstiftningen vill Kommunförbundet  väcka en värdediskussion om  kommunernas uppgifter och skyldigheter, konstaterar Kommunförbundets vd Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Kommunförbundets lista som uppdateras kontinuerligt visar hur ministeriernas kostnadsberäkningar ofta är betydligt lägre än Kommunförbundets. När lagen om Elev- och studerandevård, som trädde i kraft 1.8.2014  bereddes, uppskattade undervisningsministeriet att kostnadseffekten skulle uppgå till 26,2 miljoner euro. Kommunförbundets uppskattning var 50 miljoner euro.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *