Bestämmelser om balanseringen av ekonomin utvecklas med tanke på kommuner som har det speciellt svårt.

Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda behovet att ändra kommunallagen.  Dessutom ska bestämmelserna om kommunernas administration och ekonomi ses över, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

Arbetsgruppens och sektionernas mandattid löper ut den 30 september 2020.

Kommunallagen utvärderas beträffande regleringen av ledningen av kommunen, kommunens administration och ekonomi samt samarbete mellan kommuner.

Lagstiftningen granskas också i fråga om den flexibilitet som omständigheterna i kommunen tillåter och möjligheterna att effektivisera riskhanteringen i kommunen.

Till följd av den ökade differentieringen av kommunerna och det försämrade ekonomiska läget utvecklas bestämmelserna om balanseringen av ekonomin och utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning.

Mer information (på finska).

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *