Kommunerna och samkommunerna sparade i fjol 214 miljoner euro i personalutgifter, vilket är 1,1 procent av personalutgifterna i kommunsektorn, visar en enkät som KT Kommunarbetsgivarna har gjort.

Den största delen av besparingarna år 2018 uppnåddes genom anpassningsåtgärder och en personalplanering med syfte att få  kontroll över kostnaderna.

Kommunerna och samkommunerna utnyttjade naturlig avgång och effektiverade sin verksamhet genom arbetsarrangemang och nya arbetssätt. Lediga platser besattes endast efter noggrant övervägande. 

Besparingar nåddes också genom att sjukfrånvaron bland personalen minskade. Samtidigt var det färre anställda som ansökte om tidig invalidpension. 

Med de här åtgärderna sparade kommunerna förra året 169 miljoner euro.

Ledighet i stället för semesterpenning

Ekonomin balanserades ytterligare genom frivillig ledighet utan lön och byte av semesterpenning mot ledighet för ungefär 35 miljoner euro, vilket motsvarar 0,2 procent av kommunsektorns personalutgifter.

Den nya avtalsbestämmelsen ledde till att fler bytte semesterpenningen mot ledighet och färre tog ut ledighet utan lön. Avtalsbestämmelsen är tidsbegränsad och gäller semesterpenningarna för år 2018 och 2019. 

År 2018 bytte 8 procent av personalen semesterpenningen mot ledighet medan endast en procent bytte semesterpenningen år 2017. De kommunala arbetsgivarna tror att bytandet ökar något också i år.

Permitteringar ovanliga i fjol

I kommunsektorn har nästan inga permitteringar och uppsägningar av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker förekommit under 2018. Endast tre av de kommuner och samkommuner som svarade på enkäten  permitterade personal i fjol, totalt 63 personer. 18 kommunorganisationer har  sagt upp sammanlagt 152 anställda.

Enligt enkäten väntas permitteringarna öka något i år. Fem kommunorganisationer bedömer att de kommer att permittera sammanlagt 726 personer i år. Uppsägningarna kommer enligt bedömningarna att vara på samma nivå som förra året.

Lär mera här.

Så gjordes enkäten

  • KT:s enkät om kommunernas och samkommunernas åtgärder för anpassning av personalutgifterna genomfördes i december 2018.
  • Enkäten sändes till samtliga fastlandskommuner och samkommuner varav 202 besvarade den.
  • Uppgiftslämnarnas personal utgör 68 procent av de kommunalt anställda.
  • Kommunerna och samkommunerna hade sammanlagt 419 000 anställda i oktober 2017.
  • I KT:s enkät uppskattade de kommunala arbetsgivarna att antalet anställda i kommunsektorn år 2020 kommer att vara 410 000.
  • År 2018 var kommunsektorns personalutgifter sammanlagt 20,3 miljarder euro.
  • Källa: KT Kommunarbetsgivarna

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *