Arbets- och näringsministeriet utreder om ansvaret för de svårast sysselsatta kan överföras på kommunerna. Utredning blir färdig ännu i år. 

Utredningen kommer att presentera förslag på olika modeller för hur staten och kommunerna skulle dela på ansvaret för de svårast sysselsatta.  Utredningen definierar också vad som avses med svårast sysselsatta.

I dag är det staten som ansvarar för den offentliga arbetskraftsservicen för alla arbetslösa.

Ledningsgruppen för utredningsarbetet leds av justitie- och arbetsminister Jari Lindström. I ledningsgruppen finns representation för arbets- och näringsministeriet , social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och Finlands Kommunförbund. Vice vd Timo Kietäväinen är Kommunförbundets representant i ledningsgruppen. Genralsekreterare Erja Lindberg från Kommunförbundet är sakkunnig.  Permanenta sakkunniga i gruppen är stads-direktörerna i Vanda, Rovaniemi, Uleåborg och Janakkala.

Utredningen ingår i det av regeringens spetsprojekt som ska reformera arbetskraftsförvaltningen.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *