Anpassningsåtgärder för 6 minst miljoner euro behövs för att stävja den växande statsskulden i Finland, anser Finansministeriets tjänstemannaledning. Kommunekonomin bör minska med två miljarder euro.

De åtgärder som Finansministeriets tjänstemannaledning föreslår gäller under nästa valperiod, det vill säga fram till 2019.

– Skötseln av de offenliga finanserna kan inte basera sig på optimistiska förväntningar, konstatererar jänstemännen.

Ekonomin kommer enligt uppskattningar som gjorts av finansministerets ekonomiska avdelning att växa endast med ungefär en procent per år under de närmaste åren.

– Välfärdstjänsterna och förmånerna bör dimensioneras därefter.

Enligt tjänstemännen är finanspolitikens viktigaste utmaning att förbättra den ekonomiska tillväxten.

– Det förutsätter en bättre sysselsättnings- och produktivitetsutveckling, konstaterar tjänstemännen.

Kommunekonomin bör anspassas med 2 miljarder euro. Anpassningen föreslås ske genom gallring av kommunernas uppgifter och skyldigheter och genom att göra verksamheten effektivare.

– Kommunernas uppgifter bör dimensioneras så att de kan finansieras utan att kommunalbeskattningen ytterligare skärps, understryker tjänstemännen.

Finansministeriets tjänstemän tar även ställning till tidtabellen för vårdreformen.

– Verkställandet av budgetramen för vårdreformen får inte dra ut i väntan på en större reform. Utan budgetram kan man inte vänta sig att ökningen  av social- och hälsovårdsutgifterna kan bromas upp i någon större mån under nästa valperiod.

Läs hela rapporten här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *