I diskussionen om att kommunernas social- och hälsovårdstjänster ska överföras på landskapen har man också nämnt ett eventuellt skattetak som skulle begränsa kommunernas skattesatser.

Under det landskapsbesök som ordnas av Päijät-Häme förbund och Kommunförbundet framhöll Kommunförbundets vd Jari Koskinen att sådana lösningar kan få överraskande följder för verksamheten i framtidens kommuner.

– Om kommunerna inte kan påverka sina skattesatser kan det leda till att de börjar ta mera lån. Det bör observeras att kommunernas beskattningsrätt har ansetts vara en bidragande orsak till att kommunerna fått billiga lån. Om kommunerna påläggs ett skattetak kan det påverka priset på lån, det vill säga kommunerna måste ta dyrare lån, sade Koskinen.

– Ökad upplåning skulle leda till en situation som går tvärt emot det som utstakats som ekonomiskt mål för kommunerna i planen för de offentliga finanserna. Enligt kommunekonomiprogrammet är det ekonomiska målet att lånefinansieringsandelen ska minska och självfinansieringsandelen öka i kommunernas investeringar, påpekade Koskinen.

– Kommunerna bör kunna besluta om sina egna inkomster och skatter fullt ut, inte enbart i fråga om fastighetsskatten.

Något skattetak behövs enligt Koskinen inte heller därför att kommunerna tar ut skatt enbart på mycket goda grunder.

– I ekonomiskt kärva situationer har kommunerna tagit sitt ansvar och kommer att göra det också framöver. Det har den goda skötseln av ekonomin på sistone och besparingarna i personalutgifter visat. Det är en ytterligare orsak till att något skattetak inte behövs.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *