Kimitoöns kommun budgeterar ett underskott på 2,5 miljoner euro för nästa år. Underskottet beror bland annat på ökade personalkostnader samt på ökade köp av tjänster.

Enligt budgetprognosen för 2018 kommer underskottet i år att bli  cirka 1,4 miljoner euro mot ett budgeterat minus på knappt 2,4 miljoner euro. Kimitoön har haft ett överskott nio år i rad och har samlat ihop ett ackumulerat överskott på 17,4 miljoner euro.

Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta.

– Vi har i höst fäst stor vikt vid strukturella åtgärder och möjligheter till besparingar. Kommunens verksamhet kostar år för år cirka en miljon euro mer samtidigt som intäkterna minskar, säger kommundirektör Anneli Pahta.

Verksamhetsbidraget, det vill säga skillnaden mellan intäkter och kostnader, växer. Sedan år 2016 har Kimitoöns statsandelar minskat med två miljoner som ett led i den systemändring som trädde i kraft från år 2015.

Inkomstskattesatsen oförändrad

Budgetförslaget för år 2019 har ett årsbidrag på 1,3 miljoner euro. De planenliga avskrivningarna uppgår till 3,9 miljoner euro. Underskottet för budgetåret 2019 beräknas bli 2,4 miljoner euro.

Skuldbördan 3 760 euro per invånare

  • Kimitoöns skuldbörda beräknas i slutet av 2019 uppgå till 25,2 miljoner euro eller 3 760 euro per invånare
  • Inkomstskattesatsen hålls oförändrad på 19,75 procent
  • Fastighetsskattesatserna ändras inte
  • Mellan budget 2018 och 2019 ökar skatteintäkterna med knappt 500 000 euro
Årsbidraget täcker inte avskrivningarna och räcker inte till för att finansiera amorteringarna på långfristiga lån på 2,1 miljoner euro och kortfristiga lån på 2,5 miljoner euro, samt nettoinvesteringarna. För att klara av att betala låneskötselkostnaderna och investeringarna behöver kommunen lyfta mer lån.

Bruttoinvesteringarna i nästa år är 3,97 miljoner euro. I beloppet ingår investeringar på 1,1 miljoner euro i omsorgens fastigheter. Fullmäktige har beslutat att alla investeringar som berör omsorgens fastigheter kräver ett separat beslut i fullmäktige.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *