Pensionsbolagets Kevas delegation har  valt Timo Kietäväinen till ny verkställande direktör. Kietäväinen som är Kommunförbundets vice verkställande direktör börjar sitt nya jobb på Keva i maj.

– Timo Kietäväinen känner väl till den kommunala förvaltningen och förändringarna i kommunernas verksamhetsmiljö. Dessa kunskaper och ett omfattande nätverk ger honom en stark grund att som verkställande direktör ta sig an de utmaningar som Keva står inför och som präglas av förvaltningsreformens och vårdreformens verkningar på pensionssystemet, säger delegationens ordförande Harri Jokiranta.

– Under Timo Kietäväinen ledning kommer Keva att fortsätta sköta pensionsärendena och pensionsmedlen på ett ansvarsfullt sätt. Vi strävar efter att aktivt påverka Kevas roll i vår föränderliga omvärld, säger styrelseordförande Anna-Kaisa Ikonen.

Förvaltningsreformen i fall den förverkligas som planerat innebär att cirka 230 000 kommunalt anställdas får en ny arbetsgivare från början av år 2019 . Detta kommer att bli den största personalöverföring som någonsin gjorts i Finland, och den inverkar också på arbetspensionssystemet.

– För de anställda som övergår till landskapen från kommunerna, samkommunerna och staten är det klarast om landskapen blir medlemssamfund i Keva och att de som övergår till en ny arbetsgivare omfattas av pensionsskyddet i enlighet med pensionslagen för den offentliga sektorn. I praktiken betyder detta att pensionsansökningarna och pensionerna för de anställda som övergår till landskapen kommer att handläggas och betalas av Keva, konstaterar Timo Kietäväinen.

Mindre än hälften av de nuvarande anställda blir kvar hos kommunerna och samkommunerna. Samtidigt kan kommunerna och landskapen grunda bolag som ansvarar för produktionen av tjänster. På det här sättet kan den grupp som betalar de kommunala pensionerna minska väsentligt. Detta i sin tur leder till ett höjningstryck på flera procentenheter på kommunernas och de kommunalt anställdas pensionsavgifter och till en snabbare upplösning av fonderna än planerat.

– Pensionerna för de anställda som övergår till landskapen och finansieringen av det kommunala pensionssystemet tryggas bäst genom att de bolag som producerar tjänster åt landskapen och kommunerna sköter försäkringen av arbetspensionerna hos Keva. I annat fall borde bolagen på annat sätt delta i kostnaderna för det kommunala pensionssystemet, anser Kietäväinen.

Timo_Kie

 

Timo Kietäväinen

  • Född 1957 i Juva
  • Politices magister
  • Vice verkställande direktör vid Finlands Kommunförbund. Sektorchef för kommunekonomi, arbetsmarknadsärenden och pensionspolitik.
  • Anställd vid Finlands Kommunförbund och dess föregångare Suomen Kunnallisliitto sedan 1992.
  • Medlem i delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning.
  • Vice ordförande för Ortodoksisen kulttuurikeskuksen säätiö.
  • Han har bland annat varit ordförande och vice ordförande för Ekokems styrelse och vice ordförande för Finnish Consulting Groups styrelse.

 

Kevas pressmeddelande.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *