I fall regeringen slopar stödet till sjöfarten drabbas hela Finland, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Viking Line har hotat att flagga ut sina finskflaggade fartyg ifall regeringens förverkligar sina planer på att avskaffa sjöfartsstöden. Sjöfartsstöden finns i det strategiska regeringsprogrammets bilaga över åtgärder som kan bli verkliga ifall man inte når en uppgörelse om ett samhällskontrakt.

– Att avskaffa sjöfartsstöden skulle vara en verklig ”lose-lose” för hela landet, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

– Ett avskaffande skulle innebära förlorade finländska arbetsplatser, förlorade skatteintäkter och en mindre handelsflotta under finländsk flagg, vilket inte heller är bra från ett försörjningsberedskapsperspektiv, säger Löfström.

– Finland är en ö i Europa. 90 procent av importen och 80 procent av exporten går till sjöss. Då är det viktigt med sjöfart, påpekar Löfström.

Enligt Löfström går det inga allmänna skattemedel  till sjöfarten utan det handlar om att rederierna får tillbaka bland annat de socialavgifter de betalar för besättningen ombord.

– Det är dessa avgifter som sedan bokförs som sjöfartsstöd i statsbudgeten då de förs tillbaka till rederierna. Detta är en del av ett EU system som är skapat för att det ska finnas en möjlighet för europeiska rederier att vara konkurrenskraftiga mot länder som använder bekvämlighetsflagg.

– Det är viktigt att regeringen studerar siffrorna noggrant, samtidigt är det viktigt att komma ihåg att dessa nedskärningar inte är beslutade ännu. Jag har därför en stark förhoppning att de aldrig ska förverkligas eftersom det skulle vara samhällsekonomiskt kontraproduktivt, säger Löfström.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *