Kommunalskatten blir nästa år lägre för 700 000 invånare medan den höjs för 420 000 invånare. Genomsnittet för den kommunala skattesatsen är 19,86 procent, vilket betyder att den sjunker för första gången på 20 år. Främst beror det här på att Helsingfors sänker skattesatsen med en halv procentenhet.

År 2018 sjunker skatten i sex kommuner medan den höjs i 53 kommuner. Det är sex fler kommuner som höjer skatten i år jämfört med förra året.

– Det allmänna ekonomiska läget har förbättrats och det innebär att mer skattemedel flyter in. Kommunerna har också hållit i sina pengar och anpassat sin verksamhet betydligt. , säger Kommunförbundets vice vd Timo Reina.

Fortfarande har över hälften av kommunerna en skatteprocent på 21 eller mer.

Mindre höjer, stora sänker

De sex kommuner som sänker skatterna är Helsingfors, Gustavs, Laitila, Mariehamn, Pukkila och Nyslott. Skatteprocenten höjs i 53 kommuner. Av dem är de största Lahtis, Nokia och Kemi. Förändringarna minskar kommunernas skatteintäkter med ungefär 38 miljoner euro.

Den största höjningen är 1,00 procentenheter och det är tio kommuner som höjer skatten så mycket.

– Orsaken till skattehöjningarna är ofta statsandelsnedskärningar som baserar sig på överdimensionerade uppskattningar av de kostnadsbesparingar som regeringens konkurrenskraftsavtal och förordningen om centralisering av den specialiserade sjukvården varit avsedda att ge. Också investeringarna, framför allt skolprojekt, kräver finansiering, säger Kommunförbundets chefekonom Minna Punakallio.

Den högsta kommunalskattesatsen bland fastlandskommunerna får Jämijärvi, Teuva och Reisjärvi (22,50 procent), medan Grankulla får den lägsta (17,00 procent). Skillnaden mellan den högsta och lägsta skattesatsen hålls på 5,50 procentenheter.

En medelinkomsttagare med en månadslön på cirka 3 600 euro betalar i genomsnitt 7 200 euro i kommunalskatt per år.

Måttliga höjningar av fastighetsskatten

Den allmänna fastighetsskatten, fastighetsskatten för stadigvarande boende eller skattesatsen för bostadsbyggnader som används för andra ändamål än stadigvarande boende höjs i 53 kommuner.

Ovannämnda höjningar ökar tillsammans med fastighetsskatten för vindkraftverk kommunernas skatteintäkter med sammanlagt 16,9 miljoner euro.

– Till följd av de höjningar av gränserna för fastighetsskatten som staten beslutat om och höjningarna av fastigheternas beskattningsvärde har fastighetsskatteintäkterna vuxit betydligt under de senaste åren. I internationellt perspektiv är fastighetsskatten ändå låg, och de höjningar som kommunerna fastställt för nästa år är mycket måttfulla, säger utvecklingschef Jukka Hakola.

Fastighetsskatterna uppskattas nästa år ge intäkter på sammanlagt 1,8 miljarder euro. Det är omkring 4 procent av kommunernas inkomster.

Hundskatten slopas från och med nästa år i alla kommuner.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Dethär beror som även skrivits att Helsingfors sänker skatten på basen av stora skatte inkomster. Vi ser med den hysteri inomhusluften och fuktskador på offentliga byggnader ger vid handen att det kommunala fögderiet ganska långt får svårt att sänka skatten snarare tvärtom i många kommuner. Det tryck även staten fört på kommunerna i olika skepnader lägger även sordi på kommunernas verksamhet oavsett vårdreform eller ej