Kommundirektör Gun Kapténs i Larsmo har orsak att vara nöjd. Larsmo har råd att sänka kommunalskattesatsen 2016. Men hur det går i framtiden, då den stora reformen är klar vet hon inte: – 2019 kommer att vara avgörande för kommunens framtid. Det kan gå riktigt bra eller riktigt dåligt.

Larsmo kommun är förlorare i statsandelsreformen, det betyder att tillägget man fick för att bli tvåspråkig kommun 2015 äts upp under några år. Men den lilla kommunen i Österbotten har ändå goda chanser att klara sig med låg skattesats också i framtiden.

-Befolkningen ökar, i fjol med hundra personer, i år är vi fyrtio fler Larsmobor. Kommunen har ett stort födelseöverskott, säger kommundirektör Kapténs.

De flesta Larsmobor har dessutom jobb, arbetslösheten ligger under fyra procent.

Larsmo har en ovanligt hög andel barn i förskoleåldern och det är en orsak till att Kapténs vågar vara positiv inför den annars så osäkra kommunala framtiden.

-Vi har en stor undervisningssektor, det blir kvar betydligt större volym än i många andra kommuner fastän social- och hälsovården flyttas till nya självstyrande områden.

Andra stadiets utbildning hör inte till den första vågen av tjänster som flyttas från kommunerna i samband med reformen. Larsmo är medlem i såväl Optima som i Söfuk. Jakobstad har traditionellt lockat de flesta gymnasieeleverna från Larsmo.

Men social- och hälsovården flyttar och i dag är det just den sektorn som är svår att beräkna i många små kommuner. Hälsa och sjukdom går aldrig att prognosticera till hundra procent.

Larsmo  får sin basvård på Malmska sjukhuset i Jakobstad. Då BB lades ner i år hör Larsmoborna administrativt till Vasa sjukvårdsdistrikt.

-Men oberoende av system finns ju valfriheten och om en kritisk situation uppstår åker ambulansen till närmaste sjukhus. För Larsmos del kan det vara Karleby eller Seinäjoki, säger Gun Kapténs.

Hon påpekar att så kommer att ske också i framtiden. Oberoende av hur administrativa gränser dras finns valfriheten, i praktiken kan patienten själv välja var hen vill ha vård och service.

-Vårdreformen får inte betyda att man bygger murar utan att man bygger strukturer som är så effektiva som möjligt, säger Kapténs.

Flyttar folk in till Larsmo nu då skattesatsen är så låg?

-Nja, skattesatsen är knappast orsaken till att man flyttar – men Larsmoborna är förstås glada, säger kommundirektören.

Sämre blir det inte av att man också investerar en hel del: 2,4 miljoner på Bosund förskola och daghem. Två lekparker förnyas och en helt ny byggs.

Dessutom byggs ett nytt huvudbibliotek och en social- och hälsovårdsmottaning, trettio bostäder och affärslokaler.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *