Öka sysselsättningen och få fart på Finlands ekonomi. Med hur?

Arbetslösheten ökar snabbare i Finland än i något annat europeiskt land.  Värst drabbade är ungdomar och långtidsarbetslösa, det här är grupper där arbetslösheten ökar snabbast just nu.

– Vi måste vända trenden. Nu behöver vi nya lösningar som kan hjälpa oss att skapa nya jobb, underströk  Markus Lohi, ordförande för Centerns riksdagsgrupp när han talade på Kommunförbundets arbetslöshetsseminarium på tisdagen.

Seminariet startade med en paneldiskussion där Centern, Samlingpartiet, Sannfinländarna och Socialdemokraterna deltog.

Arto Satonen, ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp, konstaterade att arbetslösheten kostar Finland 5,5 miljarder euro per år.

– Summan är nästan lika stor som vår årliga skuldsättning, noterade han.

Satonen efterlyste åtgärder som aktiverar och inte passiverar den som är arbetslös.

– Kan en del av de pengar som i dag går  till utkomstskyddet för arbetslösa (passiverande) omvandlas till att stöda arbetslösa som vill starta egna företag (aktiverande), frågade Satonen och underströk att  exceptionella tider kräver exceptionella åtgärder.

Regeringens målsättning är att öka sysselsättningsgraden till 72 procent. För att nå dit, kommer regeringen bland annat att förnya arbetskraftsförvaltningen och utkomstskyddet för  arbetslösa och göra det lönsamt att som arbetslös tacka ja till jobberbjudanden.  Samtidigt minskar regeringen sysselsättningsanslagen med 50 miljoner euro i nästa år.

Minskningen bekymrar tidigare arbetsministern Lauri Ihalainen (SDP) som sade sig vara mycket besviken över att regeringen nu avvecklar ungdomsgarantin .

– Tack vare ungdomsgarantin lyckades den förra regeringen sysselsätta 50 000 unga, påpekade Ihalainen.

Så länge tillväxttakten i Finland är låg, är det en utmaning att skapa nya arbetsplatser.

– Problemet är att exporten inte drar. Den är för ensidig och för sårbar och nu minskar den dramatiskt, sade Ihalainen.

Sannfinländarnas Juho Eerola konstaterade att Finland skulle klara sig galant om sysselsättningsgraden i vårt land var på samma nivå som i Sverige.

– Nu behöver Finland drastiska åtgärder för att komma på fötter igen, sade han.

En av de åtgärder som regeringen förbereder för att skapa nya arbetsplatser är att överlåta ansvaret för de svårast sysselsatta på kommunerna. Hur överföringen görs i praktiken är ännu inte klart,  regeringen kommer att testa olika modeller under 2017.

– De försök som görs under 2017 genomförs i områden som ska vara större än de enskilda kommunerna, berättade regeringsrådet Päivi Kerminen från Arbets- och näringsministeriet.

Försöksområdena kan vara pendlingsområden, regioner eller samkommuner. I försöken deltar såväl kommuner som privata aktörer.

Kommunförbundet är positivt inställt till försöken, men de områden som ska testa modellerna får inte vara för många.

– Kommunförbundet anser att försöksområdena inte får vara fler än tio, sade Jari Koskinen, vd på Kommunförbundet.

Enligt Koskinen är det alltid vettigt att ta testa i liten skala först och besluta sen.

 

 

 

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *