Det blir dyrare att äga en fritidsbostad. Regeringen planerar en skattehöjning som ger kommunerna möjlighet att höja skatten på fritidsbostäder med upp till 40 procent. Den planerade höjningen gäller endast byggnaderna.

Kommunförbundets skatteexpert Jukka Hakola tippar att höjningen blir några tiotal euro i året för stugägarna.
– Fastighetsskatten för fritidsbostäder är i snitt omkring 200 euro per år. Av den summan är 100 euro skatt för själva byggnaden medan den andra 100-lappen är skatt för tomtmarken, säger han.

– Fastighetsskatten på fritidsbostäder får i dag var högst 0,6 procentenheter högre än fastighetsskatten på stadigvarande bostäder. Regeringen planerar att höja taket till 1 procentenhet.

Förslaget är som bäst ute på remissrunda. Det är kommunernas fullmäktige som fastslår fastighetsskatten inom de givna ramarna.

Finansministeriet uppskattar att omkring 160 kommuner kommer att utnyttja möjligheten att höja fastighetsskatten på fritidsbostäder. I fall prognosen är riktigt betyder det att 300.000  stugägare får högre skatt från och med nästa år.

– Här räknar man med att de kommuner som redan i dag taxerar maximalt kommer att använda sig av möjligheten att höja, säger Hakola.

Finansministeriet räknar med att höjningen ger kommunerna ett tillskott på 19 miljoner euro under åren 2016– 17. Totalt inbringar fastighetsskatten på fritidsbostäder ca 170 miljoner euro på årsnivå. Hälften dvs. 85 miljoner euro är skatt på fritidsbyggnaden och den andra halvan är skatt på tomtmarken.

Kommunförbundets statistik visar att den genomsnittliga fastighetsskatteprocenten på stadigvarande bostad i Finland är 0,46 och på fritidsbostäder 1,07 .

Fastighetsskatten för stadigvarande bostäder kommer också att höjas, men först år 2017. Denna höjning är betydligt mindre än den planerande skatthöjningen för fritidsbostäder.

Läs också:

Hur många sommarstugor finns det i din kommun?

Pargas utesluter inte höjd skatt på sommarstugor

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *