Kosthållet för skolor och daghem tas över av staden själv. Borgmästare uppmanar till lokalt avtal.

Strejken i Åbo, som involverar JHL- och Jyty-anslutna på stadsägda bolaget Arkea, har snart pågått i två veckor.

Parterna har inlett förhandlingar, men strejken fortsätter påverka kosthållet, och i viss mån städningen, i stadens skolor och daghem.

Stadsstyrelsen i Åbo beslöt i måndags att Arkeas kosthåll för stadens daghem och skolor flyttas över till staden, sannolikt till in house-bolaget Kaarea, något som till exempel VF i Åbo förespråkat och Gröna åtminstone inte avvisat.

Borgmästare Minna Arve uppmanande igår parterna i konflikten att hitta en lösning för de Arkea-anställda som inte berörs av stadsstyrelsens beslut.

Arkea vill byta kollektivavtal för de här anställda, för att förbättra bolagets konkurrenskraft. Fackförbunden dömer ut detta som avtalsshopping.

Arve fick under måndagens styrelsemöte med ett tillägg till beslutet om att flytta kosthållet från Arkea till Kaarea. Enligt det tillägget ska parterna, inom ramen för det nuvarande kollektivavtalet, försöka lösa konflikten med ett lokalt avtal.

– Målsättningen är att hitta besparingar som tryggar bolagets ekonomiska ställning och att återställa arbetsfreden, säger Arve i ett pressmeddelande.

VF motsatte sig tillägget om lokalt avtal men förlorade i omröstningen.

Den strejkande parten meddelade efter mötet att strejken fortsätter tills ett hela konflikten är löst.