Nu finns väghandboken om förvaltning av enskilda vägar på svenska. Handboken som bygger på den nya lagen om enskilda vägar ges ut av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

– Det finns ett uppenbart behov av kunskap och information om den nya lagen säger Thomas Antas, vice ordförande för SLC och ordförande för SLC:s miljö- och markpolitiska utskott.

Antas säger att SLC under året har fått många påstötar om att det behövs  information om den nya väglagstiftningen på svenska.

Det är vägföreningen i Finland som står för bokens originalutgåva som utkom på finska hösten 2019. SLC tog ansvaret för bokens svenska översättning, eftersom det finns ett stort behov av en handbok också på svenska.

– Samarbetet mellan väglag, kommuner och staten kommer att fortsätta också framledes, säger Antas. Ansvar och samarbete är fortsättningsvis nyckelord för god väghållning. Det kan ibland vara krävande att sammanjämka olika åsikter om väghållningen, men det blir avsevärt enklare om man har processerna och spelreglerna klara.

Cirka 80 procent av det totala antalet vägkilometrar i vårt land är enskilda vägar.

– Ungefär var fjärde enskild vägkilometer tjänar fast boende, säger Antas. Det betyder att förvaltningen av enskilda vägar har stor nationell betydelse. Smidigt vägsamarbete är ändå viktigast för vägdelägarna som bor vid enskilda vägar.

Handbok också för kommunerna

Den nya väghandboken fungerar som handbok inte bara för väglag och vägdelägare utan också  för kommunala tjänstemän som ansvarar för vägfrågor och för nämndmedlemmar i t.ex. kommunernas tekniska nämnder.

– Boken funkar också som allmänbildande läsning för den som vill förstå vad förvaltningen av enskilda vägar går ut på, tipsar Antas.

Är lagstiftningen om enskilda vägar svår?

– Nej, det tycker jag inte. Regelverket är logiskt, med untantag för vissa specialfall.

Handboken Förvaltning av enskilda vägar innehåller fakta om principer och lagstiftning för väghållning av enskilda vägar, vägrätt, väghållningsskyldighet, understöd och underhåll samt väganvändningens spelregler.

Väghandboken finns till salu för alla intresserade i SLC:s webbshop.

För SLC:s jordbrukar- och skogsägarmedlemmar är boken en medlemsförmån.