Justitieministeriet vill att åklagaren kan väcka åtal för olaga hot om personer med offentliga förtroendeuppdrag trakasseras.

Olaga hot mot folkvalda i kommunfullmäktigen, kommunstyrelser och kommunala nämnder kan i framtiden stå under allmänt åtal. Det här enligt ett utkast till regeringsproposition som Justitieministeriet tagit fram.

Enligt förslaget ska olaga hot stå under allmänt åtal om gärningen riktas mot en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgift eller offentliga förtroendeuppdrag.

Skulle lagförslaget godkännas betyder det att frågan om åtal inte avgörs av den som utsatts för olaga hot. I nuläget får åklagaren i princip väcka åtal för olaga hot endast om målsäganden yrkar på straff. Åklagaren får också väcka åtal om ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver att åtal väcks.

Justitieministeriet vill att åklagaren kan väcka åtal för olaga hot, om gärningen har riktats mot en person som har ett jobb till exempel inom service, hälso- och sjukvård, handel eller undervisning. Bestämmelsen gäller också hot som riktas mot forskare eller journalister.

Utöver de ovan nämnda förtroendeuppdragen nämns också medlemmar direktioner och delegationer samt andra personer med offentliga förtroendeuppdrag.  

– I Finland blir det tyvärr allt vanligare att personer som sköter sitt arbete eller sitt förtroendeuppdrag utsätts för olika slag av trakasserier eller hot. Det är viktigt att försöka vända denna trend, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson i ett pressmeddelande.

Förfarandet för brottsanmälan ändras inte. Brottet kan precis som hittills anmälas till polisen av vem som helst, till exempel av arbetsgivaren.  

Fakta

  • Olaga hot betyder att en person hotar en annan person med en brottslig gärning så att den som hotas har orsak att vara rädd för att hans eller hennes personliga säkerhet eller egendom utsätts för allvarlig fara.
  • Lagändringen skulle förbättra skyddet mot sådana trakasserier som motsvarar olaga hot för de personer som arbetar med kundservice och annan service eller offentliga förtroendeuppdrag.
  • Förslaget anknyter till det mål i regeringsprogrammet som gäller att effektivare än tidigare ingripa i systematiska och riktade trakasserier eller hot som äventyrar yttrandefriheten eller hotar myndighetsverksamheten, forskningen och informationsförmedlingen.
  • Lagförslaget har sänts på remiss. Remissbehandlingen slutar den 10 augusti 2020.
  • Utlåtandet kan läsas här (på finska).