Åbo hovrätts dom handlar om avtalsbrott som städerna gjort sig skyldiga till.

Kaffeförsäljningen under Tall Ships Races i Åbo och Kotka 2017 blev en dyr affär för städerna. Åbo hovrätt konstaterade i en dom förra veckan att Åbo och Kotka gjort sig skyldiga till avtalsbrott. Avtalet gällde ensamrätt på kaffeförsäljning medan tävlingen besökte städerna i augusti 2017.

Det var bolaget KW Catering & Consulting Oy som hade stämt städerna. Enligt ett samarbetsavtal med Åbo och Kotka hade bolaget ensamrätt att sälja kaffe på festivalområdet. Under evenemangets gång framgick trots allt att på området fanns andra kaffeförsäljare. Dessa försäljare använde inte ens det kaffemärke som bolaget avtalat om med städerna.

Resultatlösa förhandlingar mellan bolaget och städerna ledde till att hovrätten fick reda ut frågan. I sin stämningsansökan nämnde bolaget, vid sidan om att ha förlorat sin ensamrätt, också andra avtalsbrott som städerna gjort sig skyldiga till.

Åbo hovrätt fann att Kotka är skyldig att betala KW Catering & Consulting Oy 62 000 euro i skadestånd för avtalsbrottet. Dessutom ska staden betala bolagets rättegångskostnader på 20 500 euro.

För Åbo stads del betyder domen 49 500 euro för avtalsbrottet och 9 500 euro i rättegångskostnader. Dessutom måste dömdes Åbo stad till 6 500 euro i skadestånd, och 9 500 euro i rättegångskostnader, för det avtalsbrott som hängde ihop med evenemanget Europeade, som ordnades efter Tall Ships Races.

Bolaget hade krävt skadeståndssummor som var två till tre gånger större än de som nu utdömdes.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.